Homeverbetering in de fabricage van montansalpeterPagina 2

JPEG (Deze pagina), 1.59 MB

TIFF (Deze pagina), 9.83 MB

PDF (Volledig document), 3.25 MB

tfi` ..:r 'W
; »,.. i ‘ V . A.­v ‘ 1
W ­ ­­ . Van ll/lontansal eter DAVV behoeft men we ens zi'n hoo stikstof ehalte in vergelijkin
1
· l '€..<··’@,,, =·· 2. .. .«¤,ïa~ ·.>» . . . . .1 . .
.2, [ «l·V tot Zwavelzuren Ammoniak slechts een hoeveelheid te gebruiken, die /5minderis dan
4·,‘ ” D A Zwavelzure Ammoniak, of met andere woorden, indien men gewend is 100 K.G. Ammoniak
~ " r «iï __·, V V _~ te ebruiken, kan men met Montansal eter met circa 80 K.G. volstaan. De rootte van de
W · tt ., . .9 . t _ .. . P . ~ .. .. .
. gif, _.__, A,A,*_ S stikstofgift is van verschillende omstandigheden afhankelijk, zoodat wij hieronder slechts
‘· { r. Yu ` `"ï’‘" eenige algemeene gegevens voor het gebruik van Montansalpeter DAVV laten volgen.
" ' . ` . 1 swf , .
e ».._· ­ xi. geeft over het algemeen op 1 H.A. de volgende hoeveelheid:
· ' " ‘ W " . ^‘?« rs . , - 2 . ·.. Z _.,j_`°
...... " /gc ,2) , ., intertarwe 190-270 K.G. Men geeft in den herfst een derde van de totale hoeveelheid kort voor
g x, g; 150_230 K_G_ Montansalpeter of bij het zaaien, de rest geeft men tusschen midden Februari en midden
ïêy>p·....; ,;,,­».;v«,,.­··_.»,;«;_~*’ we . :.;F§,‘ï‘_,» DAVV Maart als overbemesting. Het verdient aanbeveling het Montansalpeter
tf intergerst • K.G. door hakkgn Of cggên in te w6[k€n_
­­ z.
' " ",·,J*‘· ~‘ Z3; Pfêëäaj 5 ·‘·‘ ’° Z rt . 150-270 K.G. ‘ f
l‘·ïï‘j;ïf Sil? ome ama Montansalpeter Het uitstrooien geschiedt het bestTkort voor het zaaien, zoodat de
=’ïiïqfI‘;mgïrg°rSt ° DAVV meststoffen met het zaad ondergeëgd kunnen worden.
;.­ ­1 .· °¢-;«ïx` "äïrsr " ······ * · · ‘
_` , ‘· ` l''‘ ‘ ‘ :` ï'“lg~; ·k b' { 3·jg_450 K_(;_ Afhankelijk van de gegeven hoeveelheid stalmest. Uitstrooien na het
· .0,0`‘t‘ ···· =. Y‘ , ul er Ie en Montansalpeter inploegen van den stalmest en wel zoo vroegtijdig mogelijk. Op lichte
2,2¢ï<"’ ·, · 2 · ’.. .4 «.°· `f.ïM`?v'ä'_äïs 230_460 K G DAVV grofnden geve men de helft xïn de gift voor het zaaien en de tweede
' . » ,'g.__ ­ _·~·.~·y •, gj jf ' ' hel t- kort voor het eerste ha en.
Q ‘ · ` :_;7£ ` i v; `x§ r K, «`>4 ‘ s.,
­ " ;< 1...t K . ë·”«: j'; .,.’_ ïg 160-230 K.G. Montansalpeter Met stalmest
. ï"‘ .ts‘ ‘ = ;ïè ‘i·r ^‘"d“PP°'°“ 230-310 k.e. E oAvv { zonder stalmest j "°°' °f km na h°t p°t€"
KZ ._ l J ­ . ·_ `
1. · **:2 .`l.ï ­ Montansalpeter Totaal. Hiervan de helft vroeg in het voorjaar de andere helft na de
¢_ ·« `•' ¤· ‘ï.;ï·§‘1·j;;:;_ï;;§;{=§·§ï"Lg; Hoolland • • • K·G· E { 1
. eerste snede.
g~f<e_­ · ";~ï#ïl ; ` , vg ‘
1 ’ · 2 ` V ­ __ Montansalpeter { Totaal. Het beste in meerdere van het voorjaar tot den herfst afne-
.;, ;_ ;`l;{ :?'j!;{;_,@i,j '‘‘` 350 460 K'G' E DAVV mende hoeveelheden, telkens na het afgrazen.
1 E "F' :1* h
‘ l ' · .‘‘ _Vruchtboomen 11/2-21/2 K.G. Montansalpeter DAVV per Are in Maart en verder 21/2~31/2 K.G. in het voorjaar.
.« g 2 , 2 . L N
· . ‘· · 1 ’;Z..l·ï·ï·f" . . . . .
. ~ wtf .i`,jq· -4«l'·ál; ..‘.11; 2 Nadere inlichtin en over het ebruik en de werkin verstrekt:
"»’ ”äïïï· ;· F"? l ,y‘S‘#."· g g g
,<.§ê.,,X@;·’·¥. ; ït 1 _. .., N. V. KUNSTMESTHANDEL V/H HULSHOF & CO. x UTRECHT
t ‘ r l» ;'»_1,‘_` , ,
?,,,g_' , X tig,. `·_2’;flää;i_:1. Landbouwkundige Afdeelmg
2ï°` :l,,'·.ï,"." Wir? '· '·f·¤¥ïï?`E" . .. ..
grt., /_ï j i _,Vg;·iz,à᧧' ·M» i._1j;ej;;.;;; MONTANSALPETER DAVV is verkrijgbaar bij:
. § - Y ïäiüjll lê
i ··¤i_=;‘;;;ïäiZï W1; *‘ l`3i,·<
__,,. .2, . . t ,i . ,,j j . ,, . .
` a ¥s¥Y`.`§.; ` Wgr ¢’§l!»`<,;1'3. ` lj ­ L
f t_t` t 1 r r r
,.u.
­ ` ` ë :lGirardet,Essen.