HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.50 MB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB

4 »C ; ..,~é
__...» «·­· «
.1% ` t? ,&~
Y `£,'V· '··' ’. ,*» ; ; .,; gg _ .= ; ~’ ·`,­ · ‘ M
. V..~«‘>‘#w‘«ï‘ . M " kl.! .=»~ ‘··= ~- W 2 «e» 2­;~
‘ . ·mè~. · .­ - l ‘'·· . ·’C ‘
= X " ïä ‘°s”"‘2*¤¢=ï¥=
­,_;’­, ~. _ ` .
`'`' *
.
" . 4
·¥‘ ·¤.»@ï@Fè¢'ê*;;;,"‘*’¤~·ï¤v ~·»! ,,5* ~;.« ;;F# S? x
, .. "`*‘
... gg ,,«.V
. dv .-':.‘3‘i‘?·~"¢- . » .ï»:· v » ‘ » V · ·‘?=`<.iï~*~`ï 'V,’ ;V ¥ ‘ï=;·
., ::5 »t-<.·­.~1·=’=;=;.?,F"`·‘·, ;~« .,1* «·. Ye . P ,;‘P Y :’ t·._ . 7 rx _­ 2. <·,ï €‘·~ : V, `* ~­­« ;..· ’.~¥"` 1'ïl / V=­­ 4%
.»;5? ; « V > ’/,­e=ïk
. "‘ï
.-6%- .«;.·v·;~«·;;;­‘··;..·:.;e«.¤;.>:%.r·,=»;V ;,;.+..¢:· .· r,.­,.=­,. `w»·‘­` +. &~‘ V ,· ` ’? «.· . FX . L ^~‘ en .V F
. . gi;. , y iïäbïg ~j _ gx? if? .
.. ;ë‘>*·` . ;«V ~ ·‘»=` *4 ` V .~ *ï "~ <
.V.«~.1e.».·ï.·;»» ,V:ïï’Te*; v .. ~ ‘·V· .>;«z~··. ,4 ­~ , ~¥.«. &· gv ;»2­..~<:?.VVV.~ä .9,;
. . .«¤ä·:·¥ai·‘-;.;iï~r>vaï?*E·:·.«ä‘:rw¢·¤ï@;·1:'?~;«§·£;«ä£&·;’¤"‘·€ %1$<~«ï@“·=:~R@mà`=%:ïrg§`r"°’~·ïs°¤äè»&,ge·» ··'- ‘ä,­ .k~ · ~. =. ;~ .V · `>‘ ¥,=»;p*‘;;1 ‘ ·‘, .."· fwn < : ,=¢~=·«.¤1tT ·
. _,,r .­r· # @~,è§%z· wu _ " ··<‘°­‘1* *">·ï·*F`”
Jv ‘?:ï·:;‘¥‘­< :».I *`ïSr?1’%‘·<£Yï `“‘¤#{v­::f‘·>"¤wr·3’%ëïA?·.­.:?·%sL{ï·gw Qv·P '> · ._ « vi :` `ï aw g..V,­‘v*'?Cf’ >¤~r, r 7(;­· »?"··:¥:·v'·~¥.‘.c:w 4. ·’~~ i
:.1 ·=x‘*:¢.=;;’;:5; 2·:ï»..·:=«w»­x:·ïï«eEï€:ä’Z;«@-‘¢¤:=&·v.2?à»$¤?£¥·#=<g7ï>¥<; &ï>=¥;··è¢<;«ï䔑 # . JP`. • ·«. rk 72%* äï? «<,; · .» ««<v· ~#=fY¤>r/ag: -·ï 4; ’· ··‘­rx.·s’; »V
» ,:.~. ‘« ng. .»~ä,. ;`ëe~,r.,$;;e·.».»+.·« ·1«·~~¢L.·«; .V°`S«. . *ï
~-V· ’jï<’ïï$‘*"`S»¥‘3¤z¤‘üs¤ .. E f » ‘ . " W ‘- ‘ w vr ‘- ~.<ï>*'f'ê ="·· ¢~§¤`FwT¢>»<;
rï ·».»‘ · $,:.,4;; ng·.«¢~‘$f¤:r@z¤·=rï*3;ïr;agE;ïä¥,52¥;x~a·sè;:;r“+· . .:¥­.ï‘°>ï·= :«z ‘»·E» ,·V;« V,,» mr · Ex ;§=*«g *· av. ~­
.j;_¤­:ï¤;;;,"ï¥ï._;­?ï§_.·3El,:;3z·­·‘¥‘s9%$1,TïY:;",ï¥è;ë·¥:’§ï;'tää;立äïQ1=i€Y&%#:Y’R;"~_{·<«”&ï¢=ï>§?9‘£Q%a3;g,ä;,¤;~‘:;;x>;X·ï’;,?"‘Y;!'{"§"kY¥ Ar V ., ~ _«.·c;i_. ‘ mc ~·;ü·,; ‘
ab!.~ï:.v·ï¢L«·"¢ï%<‘;=T*’¥ï?§¢F"T‘J;‘="2@ï?ïï>3­’ï:ï··=*‘f?#ïáï'·«>?mï2=;€*€F‘ ,­··,>§,g5"&:¢·i·· wwxbïä. jv Vwqg ‘;ä ·§,:~ ‘ ly .>;·­ï· ,e>;x ·~‘ ·_ .."??· lg- V~ .·­`V»;ï2{*.~£V,.
.-¤ 2ï4~.~. ~ ­< ‘· · -· fi .¤¥;¤€‘<ï*¤~> ;
rv «,~·. ‘ ‘~·** f · ïïêziïä - ’ ¥¥•*1ï*¤g$«¢'~ï‘ ";"*Lï»ë~P*<.¤v¥`~!"“ ww
^·:‘_" 4%*%-«·§?«+·.eï ··­?€3ï·.=" ;ä·*·­€»=¥¤ * à- " ‘¤ ··‘’ ·‘‘’, ‘
%‘`` ­ *2 2** *.3.;
` .; v·· ·­
ä$ï*¤·¤T·‘;ï~·=?è¢?;`I=ë°&¤«­=;z.ï«ë»=eïyF`.2* ’·’· <.··•#* ‘· @·‘ ,-1 >; . 2 ‘· r . · ,;
·’·.¤@ * ik <e J {=··ï . ““’.~‘ ‘1’rr¥ ·¥ ~.<< s.; ’€g;,‘#~2
< + ‘‘`- V i ”.~e. ·:=ê’* P2? .. ·-
n` hcw u è X. _. w V is àï _ ‘ ,s= .~‘~ 4;; . ·ï­~_"§§ =‘ »~;·<e 2.:-;>« $»~~e. ;­ ~ .,,5 *•~·^+gL ‘i»V.5:ä
#4.., ..,.:;»;,5·m2?<ï~$,,;;:g%_­`x«­»¤'ï.‘ï.zZx.ï··>­$’?~»..·»»¢<"‘j~.z . Ar ~ Nw . ë?,`.. K ·< >..w§*§z· »x""-~.. » ..,<2»»­ . ·~·:ç~, > .·>?{..·:«‘%<«· ­­ .­~<·.V ;. ~ wvró ïcrw
= a1=`;V.‘Y·¤~‘%’ï$ï‘¢.‘.ï£ï,"§ï:*’%¤‘§·“""‘~ 'F2. V *· M " we .­ ·««:·­:· ná . ‘+V ‘»»».¥'»& V· w »<V =%“··=».;,4 .~ . ; · F 1 ·, ·;,= *.;*5-
.ï;§#·°­« ·;·v·:;M% , g«‘. » .v = ­··. ’&·<#*’ ·v · -­: M-ve~­­.. i’ 4+&»“ï=~w» =‘ :#V=*‘Tt··#!L 7*3 +=·;. ·¥««~ U
uw ··.­ · 2«V;.:~¢··..=¥ e. Vw <· ·*·..w‘Y~'*·‘Z ? ;·”= V *« * ~·“ xy r T ,2 :· ~ ~» ·/ï· · V~~ ·f J- ë· V · - . ·. «. w"
A·~.= 1 A
.;» ïi’· . ««ae v ·­.­ · · v.·‘ _w;rq». zVI=; .-.,«g,«;;..g V -·· Vi >;;-iz»;¤;;·;.;...%.V;·>» ,«;; · -§‘ 5..
­ » ·- #=··; §,~» .· -# ï‘ ¤ .«`*·¤‘ · ‘­ .4 ·=‘M=;¤’ ¤‘k;7·=‘.‘*~<V ï:=3z+«#'<?Y‘“¢ïe.~ ­··:fV. wï
, »^· ­ · . #·;._@ .. v · ué. - ~· ·» V. »#..~>­£g«{~è~¤ .« x .r ­·ï.·;~ q .
ëäägêë ‘ ·· Fa Y? -· >··2· ‘".»*.»~ · ‘ ï;""‘.§°ë2<ïTf‘:~·V 9·;Z¢~·<.èè;‘· ~=·­?L gi?
#»%ï<«1·§‘!;;5·ë ä` . ­ ‘· . ,¤ ä;~«{‘%v»V T . ï‘ ;.;.·"%g <<’·%"It2ï=z *~ , ‘ . ·‘ ¢ N
~·sr "~‘«..<ä!z;«¢ . i- .. ­ .· ·à<=¢;·‘5x‘ =2.<-.·g<§jïw ,·.». vs·;ïw~·~‘~·»·< ;<;;,‘ï¥'§2;4·s=#» :,·.ëä‘- =
‘??"“w"'~.= ¥"* ‘ï‘ ’ "’ M ’».’· ` ¤ ·"’·^" ‘§ï°Z?‘¥¥á:ï‘ ef .ï?ï<4ï*·ï·;.’>"’·· ­=:èi’ ‘ïëï’& * V
r·V~:~ »t·’*:«.£¤¥*è=~··;&+..~·«.· ·*?1¤ · iig "’> .. MW . n­<,ä~¢,+. · ~>=«.~V..V Wi « S>.·4‘.a?.x»­ ·.£· 3­·¢aï4"1.‘£.­·­ A. .««««·~;... ~.· . .
ri ··.­ v·:·~··&€-=­‘$‘á · " {aka ¤ ïäï »v;;g§¥’ . · ·ä..?*­­r~.<<‘ E . ’ av .·­.%¥~<‘ [ $:4, ·*·~=~ ­;V· y =«m~.`?‘€`­·4;=­­ .· .«·>.~ »·= · hq
‘2’ ­‘?=* `>, ."¢* I;1~·‘ ~. ‘ {­=i"’#. t«’..>€J·. V w"?`§>_rä’<ï¤$g**·
vw e‘$=*­­sa:»a@=:@à;’¢z:·ïc;ë%»*äaxw’ï’<è;¢ç~ . 1 ,_ · ;<e),.=.»r,@, aw J: --1 ».. ~··‘ W ._’ï.·. .» .«¢¢v~w ·‘ ,
qäïg :2%:1.:.<·=.:m=­¤;¢ïï·<·»%«;>:.#$;:g;§5««~··=;»@~«. ··“l~.§w· - · · ; c.· ,# . :»».- .»=· .; ·., ­¢ m ·. tw. «· 2* :» ·­<· ;.=<·¢­¤~#=" ’ ‘:·‘.« ‘ ‘ 7 5% kin *·V'䤫e*··
”`§b£*¤` ¥«=¤­ " . * » ¤‘~ wu. ~‘· 7 ·--­ ..; . V;· vi. = ;V·.ï‘ ¥=··:"­ .¥1“;’«>:-ü F`).,-‘L*«"$ï%#;.·*/‘F·$ïç*=«~‘:.
gy.·V.»,.<,g;$«ä.x2=:«;¤;.»..;,,,«<ä?läA.~ wh wg -­· V s . J ,., . »,,, V Jyêïk MV! · ;,. è _«o·«*§?`ä..-· · # F. ~,:.ä;»‘ ,5*
"¢·ï‘i*T·.·-:~< ¤~.r·»ï<à1;2Tï=¤ .¤¢·¢··‘<?“ #:9 .‘·‘ ~- ’ ^ · . r ·V' ‘ï‘ ZV = ·` ·¤· *";·«'·ï··L‘ ` . V V"! . ‘ S ’ ~ Nwe "<‘:"ê`%( ·­ ~` 4; · .*=~·"· .·>` ·=­
’· ix. ~V «·>·~.; .. ,¢· M . . #. 4. »4%?`· · V.-·>~ ~«~.-2*9.; ~;.»1;.€*···«»·· rs ·­ ~­·$<:;Q~
·’·· . ‘..9.=ï==ëï*ü·?ï*.Vï=·aäë‘ë;§SV .=ï>’ïi¥» 1 ­» ‘ ~ ;‘ . ~·»» n V.! . w ~ .~ »c€ ·»·. ï1g’ ··T .;;i»x ïaë.; .V. ·­·., .2 JMW;.z--nà·*­...+‘~=:‘%·‘ · #>£.ï’ï:«-:=>‘ V
= »« _
r ïëa. è i ·=”¥ « ..­ *V >`T" . ‘«€~ ïv: *‘Ya;·;.:··~‘,#··
,* - V- ­ .`, {-,”‘ç#§;§yï¥ - 3.3.1;. ;=- _
=~·?#>;::1i¢ v@·+ï#èè;£ï·ï-‘à-=¢?**" ¤£··» ï$&ï · ‘ « ~ ­<’:=iV·‘ 2 V2;. ~·-,. .@?V«»«ïï:¤;)?’ï’ =tï~.è"» ·=>@:· · ï‘T’···` ri
:·.‘».ë:­ `exif.r·€.­r‘2$».Wàë··Y·:ï·¥ä¢'·ï·ïïäg .‘ï§=-$‘1 “"<"”;äJ° 3 ·. ··1 ,V· -·,/r _s2» »‘ïV%=j%"­~a » .‘ V· ·:;<»r « "‘§­~°¢-¥­..». <g¥·=e­·¤"°’%ï­V , ,~==_· . LJ
grt., ‘­~‘2‘­;·.xé¤*:ï;,:%.£===5$v~;P%?§<.¥ï)‘ê"ï ,¤·" .»2··"°?% käïäfw ·­ ·. ‘ . V"` ,~ ¥L`r"<; *7* r ~ r R3 wa,/iè = =’)4ï­)·C~·‘.,:· * = ,e¥"; « eg;. **1%. >. " ‘· .­.···¥ 2;ï~··­·,§‘;ï‘.^"‘
‘»"~¤~s&‘£* · »·«.x"%«·= ï”_·»@£"· ­w¤·< w . .­;· ..*""e‘» T. ä». #’*;‘·.·»ä* mw L5; .­<; J .4«¤‘ï*£»..w .~.. ..4 ‘*’. = `>=zä%~.»··.· 4*
== ··’’· v · >­ï·:*T"­ ·”*+g{sL” JF" .-;·" ­·«· » ‘ .3*;-.‘"ï'-‘-=¢‘~·"< 1. -·<;V;ë:f <~ .>w?wV. ‘ ..
%»¥’2«"ä . ‘ =£~ w « V~» c"` `T >· ·+·` FF`, .p##`äï»e?$?‘ V‘ =`=¢«l«··é4
- **" `
;g&~‘:'·’g[,2*;.Vï­c§§;@.:;;;1§gà:s@@’ L, ;,:,g ‘ :2 _;, 1.., H ; V_ _..=‘g_{§95­ër ;=e*g.,;.ï., §4>.;i.-:;§,.·‘;ï@J‘ï( gj.? ,,J“ï?ï$=~·
gäg *~x· f·· “T ..;;;<¥Yt f;§’>::>.ï·;;.;j· "‘ ë ` S" { ‘Z1_;$I».'.=ï· gi. ­‘%gg§=#»g:.» ’¥
" ‘ ‘- ' ‘Q· ”‘*’ .
.& -+ ·ê¢,;· ’’‘‘ jl ...­ ·~·’¤· r· ;¤« wfäw ‘~>¥=··‘ ‘ S ·ä`·§<A;ä§, ~< _.`.­ »:.ï$·1§,‘<“»¥-1z;:-»·­:>·_,< k_·v.g;;~¤=
.·.== : " ’#­»9 wi zw T. ‘ :’䧤=:%‘.­.ï’~ ‘~4<j­£T`.w‘/"i;.x¤_>‘) 1;* -· ­. z< »··· IJ g ná
.« ;» A m = uw ¢~ ·“¢' ~ ~ ».·: ’
4..~ ; Q 2 V ~‘ rn ., .V‘*=wr-"·*`~<<= ’ ‘ V.=;*·· ...‘ ·.~?5 .=‘ ·-< ;~ A ’*‘··¤ä<?F% »’ ïïfïr QW? ,‘«‘~·’ ..·. 1 äï" JW; T¤t. ‘ äèéä.
·‘ `· H V ‘"‘‘ , » . ?.·~·5` .·’"·;’ ¢ Z.:-;·ï#ä=. FV;. ;«;~¤ï%%/ A3 "'"‘ á. ·ä?<.c?¤z
·‘
'. = . · us #2·.ïc;v'uï. .­.‘. W ’¥·*»#;@ ‘·ïï#=ïë~$+» ï+‘*f“¥»~i£$§·i_'<`ï ·=
‘‘’‘ · V =?*èï~~«» W 1 . · ~ . Jv `· ­.’’y·
Q,. { -. -· V _V 4.,%. .. ~~<y«,,~ /Z4-f v.<­A·.~¤ë~4x XJ [ V« wb Mix, gmgyz .
.;P«,.='.'ä§r•¥^ X2, J .·. . T Q Yv ­ ~· -·" ..‘ 1 ·‘ g çï ,"·¢,»""*&`· i mr. ’..~{,4;»t;.<· ·· ’~ wad ~ ­;­*ïl­?m‘_’ W.,
.· w . ·. ..1%* wa c .· '=-<v«*ëï¢.«­;ï‘«f` ..=~»v~~·>á=<
2 ·‘·­ 2*. V'« ·ï 2 V Z " ‘Vi"¥>‘={¥ .#>ï=’**ë¤'-ï"‘*<=»‘*7T;·' ·*‘ ’««>s··?ï.J rw *‘v’*‘~"`I§">­ä<"=· ¤=:;"‘.· i·
ë»%#l?%=«..`€’·ê;,;¤* ­.­· ‘~"·4ï‘ ·»v~­ "«­ »·.« ~-?’Y·ä· # F»V=;¥Q".;.’4¢V§:,-M i ¤;~'¤"Tï .«="=.-VF «¢ $ê·"'§Tï>¥*§ï‘¥1
iw .· ‘ ·»’ 1 V %<?·ï`i·«¢.¤ , W, a ·ï17»€ï ’ .­ï·­‘* ~;‘! . »;.=·’;-«p~x.·a
ï;‘e·":;ï :<. Vs Sv .·*·~ 44.4 " « · ï· Jïïë · u;ïZ?.’ë·"Tï'§ "V1‘rïïT.VB=."` ww. ¥‘· J VYJ»;X­:;·"«;`?§s;2.- ..L;«#¥4'¥;~:'$f" K
»2 ·‘·=. ;. . M 4-­.. · . ~· «­V. #^·W>»~x·»ï~ .-1. ¢VwV
M1 QW? ;:e"ï .· > ‘ .f ‘7· ·ï‘¢+$*‘=¢.¤" :#:;“~­.ï’ï=?+.·=ï’·w’ ·ï%'€ï».’.¤’*:.;¥“`HEë‘¥‘*1l` u
g
·­ï..·‘.·wi';.<e­.Vï­;ïï;i·‘L‘rä.v¤ï‘­€=.,­?r­ï;.:ä;~.¥T‘,=^-_ .~«« «* «.¢ m .~« " H ‘ :‘· . ,» J.; Vw »« ‘ ··» ·'f·»«r· 2>.~g· ’· 1 ­ ~ :;,· j x 4. « 4 ~ n.Jr· ­¤,_~ ··‘4 ; L · ·­‘¢1;"·,`·­vv#­
»...·r` ·=·.r.s·-‘­<ï’·~·2<k ä’¤¤»;;·‘ät*ï.«~#"Q’­"‘!`?ä*-K- Q i bx . -* -1 · •_ä~ ‘­’ E? 'gïw ­ _»’·~ ­ .V ‘V.°‘.<·»~¢:§:~·*v¥~*· -ï»`··*· gg; ..z..Lx¤.=·<* @5%
~’­r.·’=;:I‘­.*L:<;;·a’eïë¥%;=­~l¥=7"'°ï.¢;·,'€5ï"*<=«Y"£;°‘*‘ r g e-- · >` ~ ·­· « 21 M-5·~ »~{?á1 ïä ~^,%·»#.. . M"' _­:-"?":~ ­"¤»·C‘ï.. ‘ * *·ï~­<­:.ä*= ;r‘
w. . = ¤~.:p gym, ···­ :;·;;;ï*’w <‘ ­ ~F"·;· "«¢' -~ M ..«·=. "~ ,‘Y°ï‘k .1 ¤‘?¤».<.¢ ä·.v.,·<·. ng "’s ‘­v¤5_. ­· .­’f.’.~g­ < Y*:,$» ¥=#. ·'; :­«~ ·. ·° ·. » » ·;,«. ye
A. V» ïvïV·a.";»·#·¢;<^·»~«%¥#Sz§·. ­,=·à‘.ä€x<è> 3 - « "‘¤_ ." ="P" . .·~ . . %*ä·. ‘. y' , ·Z<%~; V r ?w*<.>»· ­·· &·­: ,7 x="$‘ï~.7 ’ . ..·‘·#..~ Va, ‘ .
¤ *s*-J·;£~"..·‘<.r>?mä#»ä·¤:` ¢·‘E^>*‘¤‘ ·’T~~· . W- " '>" ~· {V L e' .#«. “ wv'! .` «·ë¤ I V. ï· " w ;"""à‘& "I -.·- _ `­· y i>J Vha /«"{‘rf‘i.g·V­ .»­­ ‘*‘>·-K' ‘
· J., .4­_ w a · .,», ,Q<=, =<.=§§;‘·‘¥zj·<~»-;;(à,+¤.:.<.ä« . ·· .~s<<.Q,;.2‘~ Q..ïA)¤ 4 ‘~·e-.
;25·Z‘·:* `'‘V? V ë “" .· ·...¤ï­=*« , .;r’;a3«_·,4 iägï-43; .,2.; ;;.¤ïï.;¢; _..;.
‘ ...4 4·4. .
. ï:¥‘ïï;ï.ï‘ `ê ~Z . ‘ . Li,. ’·i. . «·g«*«%;-.;ï.;;;`·`f ’ï:’5:`·"«:. «é*+i*?­ LPET :i;.·*<`·> »¤"
wv. ·­.ï.: ·4·­ ­‘* ~» ·‘* :&~·~ .··· · . . s ’ · .‘. . l v N · ·V*”""ê*‘="ï«» · = .w ·"?·= ‘ .«> ~.;.>~«.f¢·;=#­ , -- #1;.. · ·· V
?·..1t·TV­·*=<$>.?‘%??«‘ï«·ë?$è»%‘¢ë*’ï@··;."" ­=‘Z ~· « ¤ V ·> »/-M ·:@fïj°`=’·" ; ` ’ =&°·""ï`?·=.:V‘·*~­··s.. 'Tï Fax ­~"Fr'ï « ‘­‘~»-V ’V*~%·;'···.V‘x·~.«%?ï.«*» `· 1;%
=<¥w,=;;~v§j ..,,i. gr; ^K..~," .· =·· -_ ·· · « '· ;_<;_.<ï’;; 1, ,<.,;g?.·» *=~ e ~ 2 !ï` " E; .>»­wL;·-.«j>·“ ·¥§=~.:¤·­ ¤· .··>»¢ j · .. ;g~:~‘<a
gsm ` _ .V ,~«__V"rg _­=T__ _ .l{i­ ~ ., . J; · _ = ,,·,ï »¢ JB? t. . Y V J. ·/XS. $54 _. . Aw; Jlàqavä
‘ w_£.‘;»’¢;·.<=ï·,­3;24§?=:§:ïvë£eê’$.¢w‘ï’v;,'*‘ï&;ï* +<·%=" . Y . ‘ gi V ra.? ` . » , ’ï be,.s*“=«§'; 2* ;. Zw '^ z^· gx ’ =;&e=’?§¥.·§`-’=· <‘>» L A ,»»~· " ·¤>4.< ..~ ··e; 4*2-;* ’
­ £2;‘> ~‘€yïï;sii>‘xY= ‘·_.. E W ·‘« . · . ­ vw ;<·’.," `ä"’= °ë rx; ïäïl. is LI ); ,»­»_= ·"=;ä··r ‘·"”~¥;*­.·;. , ?.¤z<ï‘­;e
‘ 44..
?EC;£ ` `· ‘ ..5 .< .. ê^ i’ ¢ J-ï<·5ï~ @6:* .41., ·>ä»;.»is«;·‘;··;,5<rj;’<,··`*5;· ~ ;_à·«..; _«
,. ·a R " »»;~· '¤ ~· » ‘« if `_ï =èä1ïx. *1
xnàä ?;·:T°* ?<#"%i`?`•*‘$’::.;” ­ " -·Y­ ‘ï°ä « ‘ ‘€· ·"·..=¢*‘ï' « ea".- # · »» T.·‘=~¥Z ’* ^·’ ·~··‘ ·` `·""è‘ «" `>r ï..‘· ’· ·.· "‘¥».
_.x·;.·_=.x···¢¤5:5 we *%.‘ ïër wv bï ·- r` .«‘ ^J« .’. ­ .,,, ..,r"ä4*'ï~ ,:*4 i¢'»:>l· .‘ ;,­‘;««· ';· ¢·« AJTE ‘·‘; . ` `^§ «§"äï>·`· <’?».&· .*,2 "‘ï;,;‘
a 4··. a.¥‘*V.¥;¤`V?ïmeS.äg.ä?£‘,;ï¥ä.;;ï»?@‘;‘~ï*`€»è.vg·#$1.... ~ · ’ ;S « "« ‘A· ·.;.;»/Y <*` Ds ,_.#;f‘?§7° ï>·.·.’ Er u `?>1·<=»;;ï*ïa« .4·.. te ‘ j*
· 4-·- ..w,ye‘.··‘x»‘~.·.¤ï=‘··m~-.V· ¤=><»è’·<*· . ­‘ · p ~ *ï* V.«¢=..;-zu ;··_",·#e ‘· ~‘^ïVx:­ .. -»3‘~V~:··»&­ - V ’3·3ï·»·¥4;·ï;£,«. M6: .·.. * ‘ ái
W V. ,..,.,.&.;>.;~4·»,·wm%¤.;.ä#‘*‘-·‘ï‘·ï*`;;;·‘è·.·=g>:.g>B’e‘?**“ "gçj V ,:s¤. .­·­ ~ lx ­· . .. .=.~­xw« Q V . ‘<· .)‘2..·>V ·.· .»·« N .= -. ~·.» 444.­ xç
I. .,» V. ~»; J. , ë)~¢ .<· Y *§«·1;¤;·# T >»·£5ï‘¢~ dy ..,.,¢.-‘ ~ °. ‘ 5.; ¤,«m
»·;=2·.r’..-,sä.? aw.? ?« ~"· · ~ .’ . ‘ ­ ­ , ‘ ~’= ·` . " .¤` .... . · <·‘ ·, ­.; ..· ~­“"'°f= .«,««*¥% V· (Jy- in . ";. .. .»~·‘ pe, 1­~ _¥. >‘~­·-· 'F"’r£¤¤.».V
. .*;;·ä' V,‘r~: - V ‘ ~+­`ï{;E‘<*`?'»»;¥¤g· WW .·wï.·+ V‘“­· .- rêv C;.«»>'»:ä««< €ëë¤>;·:ï+I
·*`.. .,5; ..2 ‘«’#¥¥ï*‘ " ·, V ZT ï%·;=· 5, ’ «*~ "’
nL’;GJ;y2;=,;=g·.ël;;;;:»:s;Jggwäàègge `gs-. ‘ ­ " - . N · gw ;; .3.-· V· va +;ïj,;äärj<»”ï,;¢;`·· 5 ,.r._·_‘_ gç, ;.,-U;- {Q. 1;, X:
.· *;~; < .a»>~¤‘ _ L- ' · "·.·· ­ ·’ ‘*E&<«<*" -;~‘r¢··*;»:=?¤&T(% ··v~·«z_~*# ê‘ï.i*;’£ïrS&T‘.=·’ v
..,5 aw. »;"è,.·:""ä K" P .g ‘r FK . ~.< :~ ..·~ q·.»,gx 'v;’A··:K;= .4, ri V.;V“»ï·­g. .:;‘_ ‘ ~:·;J‘ ç’%?*~~·:(.> · C6 . .4 V- ;:_ Vw ‘¤;­ Z
V.>¢‘* * · ·» -?’·· ' =·f ~.­? . ‘ ,’l;"=>·»· :­ ¥I;«4’ä­· .‘ ·ï·;‘~ä6~r. ? J ‘­ H ,’~ "‘. V..V¤¢-·~:~x=«
·.4· .5..- =»;¢’~ ¤·xe V .. · ·. . .e, . 2* ~v V. vr » w, ­<; -~·..=- ·<§,§, °‘ ~ 7. ;:.><f>~·.:.· - · ‘¤.. .’ :;;.-4-·“`ï’ ··=»~··+
.4_.. 2.
·~ ,:¤ê.«~i" ’wT‘.;‘ >·:* «` cm ‘ ·#’*<· “ ·'« ·.«j><~ ’ :1 4 "»ë*«ïV· * .«~f-·"’·;§`Z. ·" <`.·«·V~‘~=·:Z·.·`~ W xrärm 1. . .>~=ï '
F ;. ,.§ ‘,>.~.,.g ,. - ~ ~ g ._ fd., ·­ s._,:. u~­­i°@xV ..5. '* . ­ ... ,,
ug=e·2V;5;‘;­;··.ïä:ïAï¢;.‘ï&5,;;,¥·ï~,»xüxwïb` «z»`·‘l V. , 4-% u .V . + V=#· v »·‘ ze q*~¤?’ x 7. +’«ï·«ïl,·­’~ ·K‘.‘;« ` "~"P*.·‘:.».·¤V‘· jïïïfifiï
_§··¢ï;·;= gem¥;.;~5l?­ïvëï~<~è·*ëïr*!¤’#‘äZ·ä$è$L~äï;l · CN.- " ~ ;. ~· n >' ' `L ; z- S. · Q ‘ Sla ’ V ‘ gr · ~jVrï·_.·­·,*;­s"¤2 y ~ m_;C· : "§-"§¢&~€¤.`. t·=*‘~ ïïxvï, _,_
*ï?Väïä» ‘%)"., ­» äkï,; X4 · E "?·4ä· *‘ . vw " « ”··/*ê;,+·>· r "` N. ~Fl뤧~?¥
E { . «.. V_ V ä gi, . 1 ._ ;.à,·$,;g.qj ;,;);VJ,%E Y jh gg. ·.-. ¢ï·~L_
· «v ,
· =ï" *’*< «> V‘ ­ ii ‘ ®* Vw: ’ ' . .« .. .« -> c"'. W. $#1. ¤L~»»· tx? `.#·.* =
[ 4 # 9 ~,·»»£’ . ~ï; ­ V.,.· . i Y ,<··;«<·’ . ·¤e;*ï”ê?­»‘;.$»ä~s;¤w¢~..».ï¢".«$§2ê':~ .../,;.2;--% gg- ·%~~·r^«.. ~ «>­;.‘. `x;>5E‘-’·=¥·¢:§~, =
·~ . *: ##2 `· · Ma-··1f“è=*··¥.. ‘ ?¤¤=· " ¤§#~«¤<;¤~`?7*èä L
. k, ~%.' ’ V; 4 "· Y;-`*’­~ ·"*‘»»» ”ï‘ï<v ·4»· ~.~·4·.;¤«= 4-·= if `#·’=·%~=#·??"F<· ·ï
·..;qe.g;·¤;t;g>_;;;:s::ï«;2;g;?·;;§r§ä¥f`Ti‘§‘.P·*_‘»·*¥¤=»¤ ._’*^. _ w·· -_ L1" ; ‘4··· . ~~.= ..·· ,51 ïçvwgï ~ï­»V=«,;‘;.
.'..· . * ï ‘
M- .. ;.V¤ ‘<<'r TV . .. J «ï. ‘ -4‘‘ :< ’ ‘’4·· ‘ =. . ··-*;»¥*¥‘ = >=.’<V»~‘ï'ï« *
. `ä;­~;·¢:··Twy.·~¤é‘:;¤.E‘f‘¢¢’?m§SQ¥§;=·sä,. * =~‘ .: ’ A ë · M ·¢>­ *>»..=#~,V ·=»«« a . ‘$ »· ïx.·>w’ ·<.=‘.»»,=-.3;;% Tr -«.~;:==_*è’%: n .:V “.`.:~eg
' . . r "á?¥ï‘ V»à· ïè·V1?ä‘ .· " " ` ï‘°‘¥§` `'’'`’ 7 ``‘' W'?
‘ ¤!‘~·*~ 1 ’ ,=ï~ ; *··` · JF? -1:.;-"" gr ’1.;= _ ??%..$ä`r;·¤d,%,;;,·%­1·._ ï;‘¢.à"¤k·._$*¤‘ï;2»§’_« ·V.> ,f%‘
; .:·:=­g;»;~..:..¤·-.~ï­·=`:==v <’­.%· ·- " . . · .r · »-~ «~ ~«n -· M/E1: »’= vv . w- ·‘ ï«»~·;‘~‘ 3~·è‘..¢°=·~)·ïV·. . we · ar
, ._:V:·ï:=:4m3.1;=;t>·5€*£; ‘•2E’le~s=£:4"ï«g ¢«· . ‘· ~ _·V_· . , 3‘. ­­&k_, ~ ·,, , ., 4 .­<» ,~ · ;-··??L . ‘ . ;. K ,w.·«­·V_i.V ·*.{7a» ·,>.­·«‘ ·· ,_ ­ <·>. ·‘..*:··­5~;,~«/Vu;§S *1 .1
. ·’w`..ï·.;äs;«,.ï:.>:·$.¢‘·ïf,'§»·‘?ä;ü§·2­;F¢`§ ***1%. ëènw ·@;«`_ «~ .· S ‘ ;.. pig". " ab .ï‘c·V·J ~ ,· ?`?g;§;.·:z€‘<;?’§’?‘fg.. Y rr, . Ap ~=..­‘­;.:* ,V~...=:r":s%r# «~e..; ;_
x » #¢· J! ­ ":«·#»ë«ä~m è‘ . >"‘ W; ;. ·~<·&Q<~:·‘~F"=*` P ‘1.·=-·‘·=a=;«i;t:*Z?“‘ç*+>­’%ïàä;»$x»¥ïë· M
,· ·. .· ,.£- * "w,~«,.·V .,2 §_. .«,;';.·.<1"ï§> ..-&¢?5~-X ~ ,1;. Y,<.~ »5z"3?§"· );_b«;:§»’.: sg"'; ;ïg35ïï>»5,..=.·;y F. >=
x?ï.x.·r; ­ ¢¤ une-. Y .1*~ =" ’ _­"~ 2 .­.;a31`»·~.ï 'TT`·S ·{ïYtï·‘ £á=`•»:‘·);ï*$+‘·¥"'$(*ëê~· Sy'?. .3’ il 4. - ·«···~fvïf 'I #1 W li
· ­­·- . =. `*.>` · £§«=.. ,. . ’ ··· ·. ‘“~ ¢ ;»<. 5*%. ­ ·- . ­= ïïë ,»<- .ï<*’#?ï`*<*§$;% «#. .«;e·V~
rn.··:,?ï«·.5a;£§.3@·°%&»'~$P,§$·:* . 4 , ;«* 5 . »_ . _~ ~ü.k .4%;-, .,42Iu K-« ` e·.V..~#ï· 33 _¢·» >Z'»~~<1< ¤;¤«,:·?gç,,.J««Vv*,~~ L --;« ·,»¤¤x¢+᧷~ .,»·­, V .·
; ¥42=S·;­·;«2·.1‘=ï‘<···»<“-??"'¥#ïïèv":.¤·£‘£« ‘ .·. ~ ·+ · ­ · sg »< «: " V· wmfïyä -4­· ‘ ­~ 44: ?’· A4-.N_«V .
1·>ï·..==1z‘:·*?H·¥‘·*ï4”?è,?>‘ï+¤€"".§·,,ïh‘ G" ..1: " .4 ·· Vv · -· uw ^ ,~ ..¤ï ~ >«,.«V> . ·~5 ‘ ·>«' .. :9* pz.: =.~ . vv ag .~...»;·”ê» ·
4 ..­;,......;.g.>.«·5­g¤,.>?,L4,,..»,,Ji- » . . _, .. . ·­q.,.á Wu,. . ...Y .,1 M _;ï{··V..#‘~«;.~_;~,`,>«ç‘;;¢_V"ïg<e _ _ [_ . .,.Y,;‘~.5 . W., Y
.·. à·g,;Z<,;;_·gg;;;,{­èm:;€. áääç/' E tg; , ag ­‘ . ;ï¢T_é...> ;,ff`w,_t­,1’ ~;;;_‘. I .­- I; «,_ _v,..­‘·ï ( àj,‘»«­· , ij ._’g`,Q~;L,T§1­;‘­ é
«=‘w·“ ‘¤¤!’£ï91 >`~»;.·~ ‘ r ;· .-‘*‘;..:?“" .~·ë£»_,V .. Zïèfïn .4 .­ w­«è?,;«,‘=~.~« ‘
’Eg§‘;‘«¤ï·=>« gy ' · =* ·;?«­¤ F
ï· 5 ’ V ·; ·;A · S.; = ,· ‘-‘~ < ïa @<i¥¤@·;;.~*`r;;St2.#ï¤V».
. @9: ». J;. , ·;_,, ' J, _v;­{ J ­,,~ . , U Kr, ., ;»<ç·ik .i`êg;;<iT._x...ï,t,?4,..ä.; .. ;_..;.ï;;VvM._?E fi _
· «==. ïää < . " . P ï~#%ïM<;?*. -·~‘ ‘ .V ‘ ·»v, FS`; :;·<Vïw­*ï‘<.¢ @~ ~<:·~+ ·=‘ ‘V·’:.^ 3).1. .·
J Bw? ` >ï;/á w w vzw M; w‘ïï‘<­T%·’ï¥Tï~ï J äwl? V«.=ï¢%~*~.-= #«;··-’ :;·*‘:·r. . *:2
V gg.? ;;.;:·_m<« . ·· »=;;~ , .5.··~· 1 , . - . . ..~ V ·z~»: ,«. : en- `;· ' £­~·;;· V ·­ r ­ _. ~. ...9. J · E - ; '~,­ .·+·g; «_,.4·4{«·#¤­. r-
. ¥'è.;,-;»»¢q‘ïw»§'ï=§ ­ L· ;. ‘g . ‘ Yï; .. * A" ,« ¢· -/~;1i;:?·"f `¥.ZA‘V” -*·ä`·’Q{«" ·.Y=a.·?5"ï*¢»‘$~ ' r ­~ ‘ ' · i""‘ ~'r. ‘ Wëléf ,.
. .. " .»=ï " Vr~«‘=:`=¥<!ï
= 1.":1êa·"êr·ë"­"-‘ïï`ï LE: = u` Q-· ~­r ‘=: V. . M . « ;.,; gg. · in ‘ ~·=‘· FF ‘ "‘/"*·­€;‘.‘*‘• V. `Q'~’V« ·"¥“.«1 ·‘··· . *¢’~­' - wyäïï «· ‘
ir .-Fäv ~>>=.»¤¤V - · ` -4%. · ~..» ...»`V­« V .. -ë<..>;.m-·V··.;rtgcg: WF? ··~ ·­-· .«-y¢~¤5«=?·V=.
·» wa.;·.=Vï+sïeääävwïiwïgw·@‘%%~.»:·»;·¤;·ï‘¥¥är‘ .·=·~· . V=*‘?%-.w¢$=­ï°.· ‘: ·*·ï ‘v·@.~­..;·-*¤· W; .­ `:~ V, ­~­· .€~*~~ ==c`*-, ·"*=&ft ·ï ‘·
2 %‘~ü;ï3’ï ="%§a¤ ä ‘ ‘E¤“ «‘¥ ­=·%‘·i¢’ # «·· wi`? ~ *~" 4 · 3 wb ~¤ . =» =‘x»^i .4
« :>.>¤.~­¢.1¤··iV~~·»« « · 1 · · . V ·’ . '=­ ¤· ·r 2 . ­ - «‘ ·: ····‘~· 1. = few S · ;·V~ · S ‘ ~­·V~. ,-‘*‘ ·· ‘* ~-‘««> { ­=`3,;ë;’_Q{.m=€~=·£‘ 4
­ :.;¢;;s-»~.:;:!@»e¢§?&‘·~r$á‘;‘ï*ï,«5ë%~e’ä···’ ;° `· :**1 . ° V .i?=»e4* .·~"«"· ­·>~·.. .;·ä»»<·,.­~ï= ~¤ · ;..;»: ««·ïçI,j¥·~»»$.; ‘='r¤<-
· äï=ä·ë‘ä~‘ï‘:¤=itü4$>;§;?¤«;”¥g’ V. ·¤*‘ *$?’.·~T àu nr; «­ äc · . .§*‘··’ "­ ‘ ~ä<¤Y .· " . vaag;. ·,
V ~ï~­wz».-»·:;«.·.=­~¥«=·áE·g«·;é. ­ A ~· ,,;$;? , wo. ·.. ,»... iw .4 . <·V , ..~%; M . "T··4.. Vhs "ï<.·; :.»-..« =·..~' ~=¤.«<.V» .,.` ~ - ..,.
v ïääëk )__g,~,._,_ ­. ·. _v; ,> _ - M _. , ,..._.>.ml>'_ A lfa lg; »V . .­ __.~,?,$,(;ä;;<E:;;[­_;5,w V XH _;;;~.._., .
; 7, . _ 5; :;;M;;..;,,.,;. :7;. _; ._ __ , , §¢.q~;«­y,V& . ng ;;.;l·~.:H,§¢__;g§,
* «ï<l¢V ~ #$3 ·¤· -¥·*‘* *`T**'“>:.#e`«e«èb?·ïïiï'ï"`V¤-*ä<?`£äQ;ri;­%>ï3·T.*·‘vï~ïC2L *ï··~-» ‘ -<=
P ’ »· ­ 1; P ’ =‘+>~rw J;. ··»~à.V# K 2:** ·­ « .‘¥~ , ‘
F1; ,.___..._;ä_;q€;.;;·,,@,.­,3.,%, ?·e{¢•3~fï­- Q._,_ v_ ,,,_ _ ` .,5/< `~_ anw · 7., _» EB?. vg M., U; V _ W,. ".=§?’ %ë`;;T,_r{`t ­V. » ,§>:»A. Q`, ¤v,)i__ 0* >_ .,.,/E ~ [iw ,;%*2, X ‘
rm·?«;‘P.=~>ï<‘%>¥;lLg¢à%§Ef‘;g, ‘ê*äë‘:?,­ ~. ‘=¤‘ ·«* ‘ .~'; _ AX? Q'? _ MV', ­.«€­v.. ;:·»~a;··. ~.·‘=‘·~j·«,«­‘ #7 Mw; · «ïs;“?T ·«· r=€%ï«;‘.­‘.&*`~‘­;> ï»?·;­'·ï1·‘ ü>~<17ä*·`§.=*” ‘“ · · . ~.
­« "‘J '* `- .­
~ y
Ik s ,_ . g
·«·v”:· .à väüï? >·., ,... *€’>`«; F · " cpg? ~ « » · ‘ »: · '.4¤ ¤~· »=-;- < @34 ` . ' V . w n ë
' V " ­· -·~’ 2 · ·· «;­· ï` ·. W " "ï’$=+*" " Mb »~»·<·‘ ~ »¤‘·»»#èT* .. · « ;.<.ï. <·
"§¤’ ­’=.v . ` l V ‘ ' xe
· ‘···· «
`­ ïï ' »­* .‘ . "% ~ #1 2 , ·^ Q», ;:. , ·· .;«?.a~‘ .§‘.;i»g,«:·-: E ?f.·ï ·, -. y·.";·i _.»*“’ · · · =‘ "
; , ·¥·A ";
è; _ ..1 ­··. ·, « · ¤» 2 ~=·‘ ;êeït. j ‘ .¤’- · ’ g w ‘
‘ . .,*~ i" ’$ ` · ,~¥· ­ . ·.­* "' ’·<r; ~ .~·· # A; .%`­?· ·»*· ,·
= .~
" · `
e" DF «E"'%‘:';q§~Z­¢;«x »«¥äl.‘ ­ A »‘·" · A{.ZL v$ E "‘ ` ‘ ,­­.;ï‘x ·’>"=; >*¥ ­ J
.­ "**"ï‘ ~`u ’‘` ` =`€ ‘“ ` S';. ‘ ~V
TC 4;;. '· 5-,.;, qggx 4;£>«$.,r__ . _ ~.?.ï¤_%g;ä_.(,;gg,­=?Vg.ä;&‘s;ï,,,¢ _,,,g.._..
= -¤ï‘:x· =;· ·3· Jaa °%%v.,=?`¥:¤ï. ·aza=,;¤ 2% F .­ " F? V,"`»ï?ï‘ä`*‘ï·®E*·"‘
.€2€?¤#-··~·.;·· ‘°«»2s»ï;‘ä·*·é?ë vg- -:3f #·=" ·#· V ~«=­’«:¤@» W
, V· =“ g;;g;·.2'=Z^¥; ~ - ·· «« . z,“‘f ë'€. >^ä=. »¥g«ïêz¤®·*
« ­%q_~.;+*ç#;:i‘,.2;s·§r<2.» ï.·§+‘F#¤£ï« ·.
V «+»4=a~;ëèï ., ..;ï~;è·äam$~ ‘
s- ww ‘‘.­ ‘ ...2 :%‘=~=>¥+‘·"*
‘ ~:.ä«;;;-·=·aàz·t·=;.äá=$;ääwäï4.=«-:».x<«¢»%è:^·@%-­?%ä‘ ~^€·.~“»·¤=zt<äe'«‘*<¢1i*€'ï­­¢ää­’¤rr wy v«m=?a>;»·, .,@··’"
V äzïcaïw wáä ·;‘#»«·*‘¥§+ï¤;;ï§%»;­~ï=~==·~z=ê%~`*>1>,:¢@··:~··‘ï‘°'¥ï«»;;‘§»,·· v‘
·; .­ ‘>:·=¢~:¤¤,c=«%f s‘$'?a»·ï‘~iï= avi?

¥
# 1. ; =­ ·­·` . .‘«~:,.,ï'j;·~ ~;;?:?S" ï·rê»E?Z·t1’;^t =‘
‘ *‘
`''

~ T ;*;4IP=­‘ "