HomeDe werkwijze van den Ned. Bond tot Bestrijding der VivisectiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 669.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.45 MB

PDF (Volledig document), 28.38 MB


22
i i Het zal nu aan de leden van den Bond staan om uit te maken, of zij
g de beproefde, toegewijde en tzaakkundige leiding van den Bond zullen
blijven aanvaarden en den Bond in de gelegenheid stellen den aangevangen
A nieuwen opbloei verder voort te zetten, dan wel of zij het avontuur zullen W
· steunen, dat gebruik maakt van de unfaire strijdmiddelen als lasterlijke
‘ circulaires, overheersching door de onwetende massa, weigering van
_ vriendschappelijk overleg en veronachtzaming van alles wat in een reeks
, van jaren door trouwe werkers verricht is.
Felix ome l
4

E
i
# .
l · j
V
J «

,_ rtuu inmr,m,m.m.<.w»-~­·-~§r--­;too zo