HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 627.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

a ··· »·’· * · · · W ····· '’'`` ` `` W `A ' " ” "fi; xàeàvets A·/ ï;»­+,%,c_ , t
F
fx! ` á ‘
IV ‘
landbouwer JACQUES BUJAULT voor Fran/cry/c in het `
licht gegeven, en ook voor Belgie door den Hoogleeraar
ISABEAU ingerigt. .`
Eene vertaling daarvan, met behoud van den eigen-
aardigen stgl des sobrgyvers, zoo veel zul/cs doenlg/e is, E
l te geven, zal beter dan eenig nieuw oorspronlcelyk op- [
J stel aan het doel beantwoorden.
K

DE VERTALER.
i