HomeGids der Landbouw-maatschappijen en Land-eigenarenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 734.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 35.24 MB

. ä ë'
« G al
ll , l
’ l
· In een tijdperk als het tegenwoordige waarop ook in
ons vaderland de bekoq’te gebleken is aan Instellingen,
die met mad en daacl den Landbouw ter zgïle staan,
` Q om dáár, waar men naar verbeteringen reikkalst, dezen
den Landbonwer aan de band te doen, en dáár, waar ‘
men meent den hoogsten trap van volmaak-tlzeid te heb- {
- A ben bereikt, tastbaar te doen zien dat men dwaalt, is
het mogelijk niet ongepast eenen leiddraad aan de ï_
Landboaw­]l[aatsehappq'en en aan Landezgenaren te ge- ;
ven, wel/ce lien tot Gids kunnen verstrekken om kunne
I krachten eenstemmzg te doen werkzaam zgn tot de be- "
­ n · vordering van den Landbouw. · L
Zoodanig een Gids te ontwerpen zoude overbodig zgn,
l sedert de uitgave van dien door den beroemden Y
1*