HomeDieren-ZondagPagina 28

JPEG (Deze pagina), 605.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.20 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

26 V
Ds. G. Verrijn Stuart, Delden.
Ds. E. Warmolts, Nunspeet.
Ds. W. L. Welter, ’s-Gravenhage.
Ds. W. Wesseldijk, Precl. Wapenvelde. Q
Dr. G. ]. Weyland, Veere.
LEIDEND BEGINSEL.
Het beginsel, waarvan de bond bij zijn werkzaamheden uit- p
1 gaat is de liefde tot God en de eerbied voor al het geschapene. V-
, 7,De rechtvaardige kent het leven zijner beesten; maar de
barmhartigheden der goddeloozen zijn wreed". Spr.12:1().
g ` STATUTEN.
, 1. Om zijn doel te bereiken, tracht de Bond:
cz) de geestelijke ambtsdragers zonder onderscheid van be-
lijdenis tot leden te werven.
b) het publiek geweten wakker te roepen, .
invloed te verkrijgen op de openbare meening en op de j
wetgeving.
2. De middelen tot bereiking van dit doel zijn: l
j a) het organiseeren van bijeenkomsten, I i
l b) voordrachten en publicaties,
. c) verzoekschriften, l
l d) samenwerking met vereenigingen, die een verwant doel .
, nastreven en verdere wettige en geoorloofde middelen.
, l Het Dagelüksch Bestuur, E
DR. j. P. ma Bm, Voorzitter. #
Mej. M. oe Bizuim KoPs, wnd. Secr., f
Alexanderplein 12.
DR. W. C. A. baron v. VREnENBURcH, _.
. . i
waarre. Permmgrneester.