HomeDieren-ZondagPagina 25

JPEG (Deze pagina), 512.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

23
i oefenen op grond dezer bewering: dat ze er immers van
moeten bestaan?
j Laten die verhuurders van paarden en ezels een eerlijk be-
roep zoeken. Er is, als zij werken willen, ’s zomers genoeg
te verdienen in Zandvoort zonder dat er bloed behoeft te
l kleven aan het verdiende geld.
i Laat ons het zedelijk ongeoorloofde toch niet trachten te
billijken omdat er misschien geld mee is te maken.
Op deze wijze _is elke misdaad te rechtvaardigen.
Gemeente ! in naam van het zuchtend schepsel, dat gedoemd
is zwijgend onrecht te lijden; in naam van God, die ook de
redelooze dieren geschapen heeft en den mensch de macht
l gaf om over hen te heerschen, bid ik u: gedenk in uw ge-
bed ook die hulpelooze schepselen! En uw handel en wandel
j bevestige de oprechtheid van uw bidden: weest jegens de
f dieren barmhartig, gelijk uw Vader, die.in de hemelen is,
l barmhartig is. ·
j AMEN
l
1
l
l
I
l
«
i
1