HomeDieren-ZondagPagina 23

JPEG (Deze pagina), 519.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 19.97 MB

l
i
l 23
i oefenen op grond dezer bewering: dat ze er immers van
moeten bestaan?
· Laten die verhuurders van paarden en ezels een eerlijk be-
i roep zoeken. Er is, als zij werken willen, ’s zomers genoeg
3 W te verdienen in Zandvoort zonder dat er bloed behoeft te
kleven aan het verdiende geld.
l Laat ons het zedelijk ongeoorloofde toch niet trachten te
billijken omdat er misschien geld mee is te maken.
Op deze wijze is elke misdaad te rechtvaardigen.
i Gemeente ! in naam van het zuchtend schepsel, dat gedoemd
is zwijgend onrecht te lijden; in naam van God, die ook de
redelooze dieren geschapen heeft en den mensch de macht
gaf om over hen te heerschen, bid ik u: gedenk in uw ge-
bed ook die hulpelooze schepselen! En uw handel en wandel
bevestige de oprechtheid van uw bidden: weest jegens de
dieren barmhartig, gelijk uw Vader, die.in de hemelen is,
l barmhartig is. ·
l AMEN
i
i
1
e
A
l
l
i
l
1
a
l
l
1
i
l
i
rl