HomeLandhuishoudkundige school te GroningenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 567.95 KB

TIFF (Deze pagina), 4.49 MB

PDF (Volledig document), 13.22 MB

­ gij?
‘ V `i tm J'? rv **7
· l `·· _l, _ ·=~ .3
DE LANDHUISHOUDKUNDIGE SCHOOL
t .
V S. , GRONINGEN.
ij v ' i VWWWWV
De ondergeteekenden, Bestuurders der Landhuishoud-
kundige School te Groningen, hebben in het antwoord
van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsehe Zaken aan
`, . f t de Tweede Kamer der Stalen-Generaal over liootllstuk V
, der Rijks-begroeting, met verwondering en leedwezen ge-
zien, dat de Minister verklaart, dat het val meer en meer
_ ‘,_‘" blüht, dat de Landhuishottdhandige school te Groningen niet
_ ·‘l· ‘ A; aan de behoefte oold0et." Wij moeten gelooven , dat de
` ig _ Minister in dit opzigt geheel is afgegaan op het berigt van
j g den Inspecteur voor het Middelbaar Onderwijs, Dr. W. e. H.
STARING; daar de Minister bg eigen onderzoek ol'uit mede-
’ f ik _‘_: ij deeling van onpartydigen, zoodanig oordeel zeker niet zoude
.‘»i Q hebben uitgesproken. "
r f E i,°` Q De stelligheid der uitspraak en het vernederende van den M
i··g j toon over de Landhuishoudkundige School zullen een ieder
die het stuk van Dr. STARING in De Gids van Augustus
`_» vi_·» jij 1868, over landbouw­0nderwys, gelezen hebben, overtuigen;
O {gi dat dit de onzuivere bron is, waaruit die oordeelvelling is
,.i. ontstaan.