HomeNogmaals zaaien of planten bij aanleg van boschPagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 11.24 MB

`
x. . j
_ Vergelijking van gezaaid en geplant 25­jarig grovewlennenbosch. _ .
Vierhoilterboscli (gezaaid). Nieuw-Soerel (geplant).
. V
Stamdikte c.M y Aantal stammen. ' Ftamdikte in c.M. l Aantal stammen.
3 62 3 G l ll
4 l 79 4 24
5 · E 72 5 61 , . ` ‘
‘ 6 83 6 78
7 53 7 64 ‘
8 A 36 8 63 ` V `
9 18 9 48 _ _ ` ‘
10 14 10 37 .
11 13 11 25 _ ( ‘
12 3 12 16 ‘
13 13 7 2 7
14 14. i_ 2 . 7
15 15 1 _
16 , 16 1 ‘ `
Totaal. . . 433 1 Totaal. . . i 433 4 `
Gemiddelde dikte: . A Q
6 c.M. 8 c.M. , ­;
Gemiddelde lengte: 4
7.50 M. 7.50 zvi.
- Grootte van het proefvlak: ‘ _ ­ 1 A
0.1288 H.A. · . z 0.1370 H.A.
Aantal stammen op het proefvlak: I
1327 . 793 i
Aantal stammen per H.A.; · ` _;
10286 5789 · «
A Houtmassa per H.A.:
110 M3 104à 105 M3
Wat de groote houtproductie bij gezaaide dennen aangaat, zij ‘ · _
voorts gewezen op de cijfers van Staf in jaargang 1910 van dit
tijdschrift. Onder den titel: Voor- en naeleelen van zaaien en
V planten van dennenbosschen, wordt o.a. een overzicht gegeven j ~
van de uitgaven en opbrengsten, die betrekking hebben op een 5 _
35-jarig gezaaid dennenbosch van 4 H.A. in de Sysselt te Ede. 7
Hier blijkt voorts, dat het bosch o·p 35 j. leeftijd 19400 stammen _ .
bevatte met een inhoud van circa 523 M3 hout. De financieele
` resultaten zijn zeer gunstig. ‘ `