HomeDe Nederlandsche belastingswetten in verband met den boschbouwPagina 20

JPEG (Deze pagina), 796.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 18.21 MB

_ E Uitgaaf van de Nedezrlamlsche Boek- en Steendmkïcewü
l Voorheen H. L. Smms, te ’s­GrruVe11ha.ge.
DE EC ONOMIST ”
A ·< 7 l
MAANDSCHRIFT
E 01·GEmoH·r DOOR J . "
` Mr. J. L. DE BRUYN KOPS.
` REDACTIE: "
- D. VAN Bï.oM, H. J. TASMAN, C. A. VERRIJN STUART.
MET MEDEVVERKING VAN: _ ~
J. D7AULNIS DE BOUROUILL, N. P. VAN DEN BERG,
J G. M. BOISSEVAIN, H. GOEMAN BORGESIUS, ' E
G. W. J. BRUINS, H. `B. Gl{EVEN, A. HEl{INGA, '
J. C. .KIELSTRA, M. MEES, S. J. R. DE MONCHY,
E - .F, S. VAN NIEROP. `
Prijs per jaargzmg f8.-. _
. M P1‘00f&HBVBl‘iHg6H zijn bij deu uitgever en iederen
• ‘ b0eklmmlola:u· ve1·k1·ügb:m1·.
· E D. .... E ..... _ . 4 D, ..D.. ..__ E ,... D . Q. .... - D D,. M