HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 677.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

, ` `
6 rNLE1n1Ne.
openbare parken, en de grondoppervlakte der van belasting
?l vrijgestelde gebouwen. ti
5. Met gebouwen bezette oppervlakte, de gebouwde gron­
V, den, gelijk het kadaster zich uitdrukt. Hierbü zijn gevoegd: i
6. De lustgronden, bet terrein van vermaak, gelük hetzelfde
gt kadaster zegt, de aanleg om de buitenhuizen namelijk. Dit is `
lï echter zeer onvolledig bekend: voor Gelderland 700, voor Zee- l
Y t land 300, voor Limburg 200, en dus te samen niet meer dan · Q
1200 hektaren. A .
7. Bouwland. _ 2
.l 8. Weiland, waaronder de hooilanden en uiterwaarden
langs de groote rivieren begrepen zijn.
7 9. V&1`ll10GZ€l'lJ­g1'0DdCD, en vooral ook tuinen.
10. Boonigaarden en boomkweokerijen. ;
11. Bossclaen en beplantingen. g
gj `
1%

g l j
l