HomeOverzicht van den Landbouw van NederlandPagina 33

JPEG (Deze pagina), 968.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 54.54 MB

`
scuunnnnssnn. 31
het meerendeels, aan groote kudden, op de heidevelden wei-
af dende; maar die onderling nog al veel verschillen, naar
nt. Z mate men die tevens op de kleilanden langs de groote ri- 1
1d- vieren vet laat weiden. Onze schapen dragen allen kamwol. i
an Men heeft Merino’s en Zuiderduin­schapen, die beide krimp-
11@ f wol opleveren, willen invoeren, maar daarbü met niet genoeg
‘ kennis van sohaapsteelt te werk gegaan om de proeven te
HG doen gelukken.
JO Tot de kortstaartige rassen behooren de zeer groote Gro-
11- ningsche, en daaraan zeer verwandte Friesche scha-
311 pen, alsmede het veel kleinere Texelsche ras, dat, voor-
11- namelijk op Texel en Wieringen voortgeteeld, de Holland-
*1- h sche weiden in het voorjaar van schapen voorziet. Want
lg ` van de lammeren die in Holland vallen, komt weinig terecht, i
H- terwijl de ooien gedurende den winter, in de natte weiden, ·
111 zeer veelvuldig door de leverbotziekte, het ongans of de j
#11 galligheid, worden aangedaan, waarom zij in delente of den pi
10 voorzomer reeds geslacht dienen te worden. Bij natte jaren al
11 kan die ziekte zoo geweldig heerschen, dat men in 1867 H
11 rekende daaraan honderdduizend schapen en lammeren, alleen j
11 in Friesland, de beide Hollanden en Zeeland, een waarde r
S van wellicht anderhalf millioen gulden, te hebben verloren. . 1
11 Deze Groningsche, Friesche en Texelsche schapen, zijn echter U
1 tegenwoordig voor een groot gedeelte van kortstaartig, lang- 1
-1 staartig geworden, door het kruisen met Engelsche Lei- ‘
1 cester­ en Lincolnrammen; misschien zelfs zal ’t niet lang
meer duren, of de drie rassen zullen geheel veranderd en _ .
1 veredeld zijn. Eveneens gaat ’t met het Vlaamsche of V
» Zeeuwsche schaap, een groot, grof dier dat de Zeeuwsche
* schorren beweidt, maar ook gedeeltelijk, door veredeling met `
* i Leicesterrammen, geheel veranderd is. In December 1868 ·
» bezaten wij 950 000 schapen, in 1866 zelfs 1 078 000, tot welk j
‘ i aantal men van 858 000 in 1861, en zelfs van 757 000 in
1 1859, was opgeklommen. Daarvan behoorden er 95 000 tot
1 g n e n ,.... rn M t n. l 1 fl