HomeGouddorstPagina 99

JPEG (Deze pagina), 659.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

HOMO SAPIENS. 89
deze collectie prachtexemplaren van den
homo sapiens, levert zelve de formulieren,
waarop men de serien van rood en zwart
van coulezw en inverse kan prikken, wel
. ‘ wetend, dat de uitslag van de zetten, die nog
g komen moeten, volkomen onafhankelijk zijn
i van die, welke voorbij zijn. En dan het .
bijgeloof, het heerlijke bijgeloof ....
- Ik heb iemand gekend, zei Von Ha-
l gen, die de speelzaal niet durfde binnen
! gaan, zonder aan den kleeren­bediende, te-
` gelijk met zgn hoed, een louis d’or te heb-
ben gegeven.
U - ’t Verwondert me niet. Doch ook de
ijdelheid en de praalzucht dragen het hunne
bij om de bank aan hare honderduizend
franken dagelijks te helpen. En dan de zucht
V om voor mevrouw of mijnheer W, voor
vriendin - of vriend ~ dure cadeaux meete-
brengen, betaald met het geld der bank ....
· Zie, Bresler gaat spelen . . . natuurlijk twente-
ezbquammfe. `·
Wü gingen het spel gadeslaan.
Bresler wierp achteloos, zonder eenig i
al