HomeGouddorstPagina 98

JPEG (Deze pagina), 698.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

ï ­

id
p 88 GOUDDORST.
iï ?_*_"_à?’%%ä__
i 4
nar. Daar een parolist, die de gewonnen
« mises laat oploopen en anderen vertelt, dat
hij, dus handelend, speelt met het geld der
D bank .... een nar. Daar een, die zich voor-
t j neemt zooveel en niet meer te verspelen .... { ‘ ‘·
, j een nar. Daar een, d1e beweert, dat men _
steeds de winnende kleur moet volgen of
, zijn spel moet richten naar iemand, die de j
r wine heeft .... een nar. Daar een, die de i
J l bank wil doen verliezen door op rood te j
til spelen, als zwart meermalen is uitgekomen,
i of om ekeerd .... een nar. En al die nar~
fl ` 4
. ren verbeelden zich met hun systeem te
kunnen ontsnappen aan de hooge bankbe­ V
lasting. Maar de bank lacht met al die
g systemen en speelt rustig verder en strijkt
: • • • ii
,3 rusteloos hare commissies op. De bank is lg
i lijdelijk .... zij heeft maar een systeem, het
, , eenig juiste, het voorsprong­systeem. A wil
Q i ~ haar vernietigen door verdubbeling na ver-
, lies, B door verdubbeling na winst .... A ·
iii _ ,
;· en B vernietigen elkander .... En de bank
Q; speelt kalm voort en hare directie, in haar
vuistje lachend en den spot drijvend met
r A
N
____”__(”x__!___, _4>r *C________:_______:_r_3/{hr; U V V