HomeGouddorstPagina 94

JPEG (Deze pagina), 699.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

til
84, GOUDDORST. ‘
i
op plaatsen, waar geen of weinig menschen n
waren, opdat men niet zien zou, dat zij, de
bonne .... maar een kindermeid was. Is
dat erg en kan men de speelbank daarvan j
een verwijt maken? In ’t minst niet. Het M
is goed, dat een speelbank zulke geslachten
helpt te gronde richten.
Zoo voortgaande, zou ik tal van dames
kunnen opnoemen, die niet van de speel-
tafel kunnen loskomen. Doch dooreen ge-
1, nomen, spelen toch de heeren, die immers ·
; gewoonlijk over den sleutel van de brand-
kast beschikken, hooger dan de dames. Er
I zijn te Ostende verscheidene, die met jezfzms
van fr. 100 spelen, enkele zelfs die spelen
met jezfons van fr. 1000 of zelfs van fr. 6000
- dan natuurlijk op de simple 0/zcmce der
V ; roulet of bij de zfrcmfaezf­gu0w·cmte­tafel.
Iemand, die hier hoog speelt, is een man,
waarvoor deze wereld van dwazen knielt.
C’eszf lui, fluistert men elkander toe, als hij
de speelzaal binnentroedt. Er straalt een
zekere glans van hem af. Hij is de uitver-
korene dezer dames, niet alleen van de da-
ik
ég `
l , _m_m____ , Y li