HomeGouddorstPagina 93

JPEG (Deze pagina), 636.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

. HOMO SAPIENS. S3
. . . Zij neemt fr. 5, op 9 gezet, op het
laatste oogenblik weer weg en legt ze op
13 .... Rikketik .... 3
Riem ne m plus ....
`li Zij wil nog een paar mises verschuiven,
maar: i r
·~- Trop mrd, .Madame, zegt de croupier,
een afwijzende beweging met de hand ma-
kend. Hare `rnises zijn verloren, alle. Doch
hierna beter.
Jlless/deurs, faites ·v0s jeux ....
” Opnieuw strooit zij het tableau vol. En
dat gaat zoo voort, 60 of 70 malen in het
uur, den geheelen dag door.
Ik kwam met deze dame en haren man
van Londen, met hetzelfde schip. Op hare
kisten en koffers stonden de letters de O,
door een kroontje gedekt. Een kind van
3 of 4 jaren werd door een bonne verzorgd,
die zich echter voor bonne veel te hoog
scheen te achten. Het kind zag er ver- H
koinmerd uit. Het zag den geheelen dag g
zijn moeder niet, omdat deze bij de roulet
moest zijn. Het zwierf met de bonne rond