HomeGouddorstPagina 92

JPEG (Deze pagina), 701.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

ii;
ïä
82 GoUDDoR.sT.
leeftijd - mooi nog, maar een weinig gezet
reeds - troonde dag voor dag haren nog jeug­ '
V digen echtgenoot mee naar de zaal. Zij namen
' ,,i ` dan aan afzonderlijke tafels plaats, mijnheer
was dikwijls te vinden bij het zfrcmfe-et­g1zara¢2.te; "‘
spel, mevrouw altijd bij de roulet. Hoe later
het op den avond werd, hoe meer toonde haar
rood en opgezwollen gezicht hare agitatie en
hare vermoeidheid. Doch zij bleef altijd door-
l g spelen en bezette de verschillende nummers
der roulet met jetons van fr. 5, nu eens deze
dan die, nu eens ct cheval, dan en plczïmdan en
carré of ci t7'CH’lSU(’7"8Cll8 of transversale pleévza.
Hare hand zweefde rusteloos over het ta-
bleau .... zal zij op 9 zetten of op 11 of op
j 23 en 24 of op O of op 36 .... ? Zij strooit
j? het geheele tableau vol,.hier wat en daar
lï wat .... het kogeltje snort reeds .... zij
verlegt nog spoedig drie of vier mises ....
- Waaroin verlegt zij die? vroeg ik den
baron.
- Het is een ingeving, zeide hij dood-
leuk, alsof daarmede de zaak voldoende
opgehelderd was.
.... ,,,_ m_H._m,,..,....,i..w M, al r - * a