HomeGouddorstPagina 90

JPEG (Deze pagina), 713.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.96 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

l êä
. 80 GOUDDORST. P
zij van 3 slagen eens twee stukken zet en .
tweemaal één, dan kost haar die plaats aan
de tafel, als zij 3 uren per dag speelt -­ en li
dat doet ze zeker - ongeveer fr. 37.50 dage- 3
lijks. Dat is niet veel, doch het komt elken
A, dag terug. Daarbij trekt men in de club voor
l zulk klein spel den neus op. Men wordt
er op aangezien. Dat deze dame door de
ik afwijkingen der fortuin zal begunstigd wor-
den, is niet aan te nemen: daartoe is zij
in haar spel te hardnekkig. Zij bereikt
? ‘ door deze hardnekkigheid het voordeel,
g" dat niet door voor haar ongunstige afwij-
kingen het verlies van fr. 37.50 per dag
noemenswaard wordt vergroot; doch tevens ·
het nadeel, dat het daarbenoden niet be-
F langrijk dalen kan. In een week tijds - A
ij op een week vallen voor haar 7 >< 8 >< 60 =
3360 coups -­ zal haar verlies stellig niet
veel van fr. 262.50 verschillen. Dat gaat «
2 nog al. Het goede mensch heeft van dat l
geld waarschijnlijk meer genot dan iemand,
die bv. voor dat bedrag een zeereis gaat ,
ondernemen of onder de moeilijkste om- ‘, .
al
il
v
l v;,__;i`i_ ___ k __,._ _, _N,___0____________,_,.....ï,:.............,-,..a..·.­­,­­ -«,,..._«.··,1­.»»_a..g;­·­y--­»-.·rs. pg rl ,_,;;·ïï.;·«¢=»-wv]