HomeGouddorstPagina 87

JPEG (Deze pagina), 636.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

aan re. -AA.-,.,[r.e,,.,.,.,-.-nïv##i.,
3
HOMO SAPIENS. 77
Als dat nu het beste op de wereld moet
" zijn . . . ë
i -- De Wagnenmuziek eiseht veel van de
stem, zei ik, het air van een kenner aan- i
nemend. De stem zal reeds geleden heb- A
ben. Dat ,,áwmuZirm" vinden de Franschen,
geloof ik, mooi; maar ik niet.
Een paar tafeltjes van mij verwijderd, 7
zag ik een mij bekende Amsterdamsche ;
familie, die ik ging aanspreken.
{ - Niet waar? zei mevrouw, een heer-
‘ lijke, een verrukkelijke, een goddelijke i
j stem.
l - Zóó erg vind ik niet, waagde ik op
te merken, gerugsteund door het oordeel ~
van den baron.
-- Wel mgnheerl Van Dijk is een genie!
-· Wegens de afwijkende samenstelling
zijner stembanden? hoe kan daarin iets
4 geniaals gelegen zijn, mevrouw? r
- Mijn vrouw is reeds in verrukking,
l als iemand den mond opent om te gaan i A
j zingen, zeide haar- man.
·· Ik ben altijd geneigd, plaagde ik, aan
3
i
· 1
1
á
l