HomeGouddorstPagina 85

JPEG (Deze pagina), 654.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

HOMO SAPIENS. 75
‘ zijden door Duitsehers en Oostenrijkers om·
geven en was dus een gesprek, niet over i
Van Dijk loopend, een onmogelijkheid . . . p
g Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk!
`* -- Diese Szfimme, Mein! zeide, met een veel-
_ zeggend handgeloaar, een muzieknar tot een ]
muzieknar.
­-­ Wundei·bar, gr0ssaNi_q, ich schwärme
für Vcividczik, was het antwoord, met den
klemtoon op Vcin. ‘ _
~· W0 die Sc/zwöérmerei cmfömgzf, hört die
Vermmfá auf, zei Von Hagen. "
· - O God, verlos ons van dezen Van
. Dijk, load ik in stilte. En luide zeide ik,
dat ik geen etenstrek had uit louter ver-
' langen naar Van Dijk. H
- Das ist iroiiiseh gemeimf, zeide een j
knappe vrouw uit Saksen; clock imierlie/i
j freueii Sie sich doch, Herr P. Sie Yiabeii sie/i
l·* ja sehen in ,,Sm07ci¢i_q" geworfevi. ·
- Hoe anders? Ik moet wel; het is is
immers een gala-voorstelling. i
- Het zal zoo’n vaart niet nemen, zei
de baron, ik ga in Ge/woe/e.
ä
ë