HomeGouddorstPagina 84

JPEG (Deze pagina), 696.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

‘· i
ij? i ' .
it
äeaa¤a.;eL;m;aeaem;aQ§aa.;a»atjea.;ag&oggJ·@§ '
. ` l."” · FW ï”? '.’ · F W i"` · ..
rig; ;jg .. ; .. l§g=·

V. HUMO SAPHENS.
­
Des avonds zou er in de Iüarsaal een
gala-voorstelling plaats vinden. Van Dijk,
lï de Wa ner­tenor had zich in een bui van
gij g 7 7
gft nederbuigende vriendelijkheid en goedertie­
renheid, laten vinden om in Ostende te
zingen. Natuurlijk had hij ·eenige voor-
il . .
*$; Waarden esteld die door het ubhek .
cr, g > P .
IIlO€StGI1 VO1`dGI1 Opg6VOlgCl, als OID liê too-
»"> ..
` HBH 1106 groot GGD tenor hl`] VVELS . . . Ef
mocht niet worden erookt en de deuren
ë
moesten juist zoo laat gesloten en niet her-
ïlii opend Worden, de voorstelling moest onder p j
den naam van ‘ala-voorstellin¤‘ worden e- il
ën. 3 e g
. affioheerd enz. Een naar da en lan reeds _
_ i l Q S
· was Van Dijk het onderwerp der gesprek-
ken ‘eWeest aan alle eettafels. In het
2;* g
j? Grand Hotel ,,Fontaine" was ik aan alle