HomeGouddorstPagina 81

JPEG (Deze pagina), 683.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

. CIJFERS EN BIJGELOOF. 71
· werking, soms ook drie; rekenen I
wij op twee, dan is de winst per uur fr. 5616.
j Of onder toevoeging van de ge- 4 E I
raamdeiwinst op het roulette­spel ,, 13392 l
De bank begint des morgens te halfelf
en zet het spel, zoolang er spelers zijn,
voort tot na middernacht. Het zal echter ,
dikwijls gebeuren, dat slechts weinige spe- ,
_ lers in de club zijn - des avonds is het
er steeds stampvol --, waarom ik den speel-
tijd op niet meer dan 8 uren per dag aan-
. neem. Naar bovenstaande taxatie zou dan
de winst per dag -- vooropgesteld, datide
_ bank noch gelukkig noch ongelukkig speelt
- niet minder dan fr. 107.136 bedragen.
In een maand tijds zou dat zijn fr. 3.214.080
aan speelwinst. De mogelijkheid is niet uit-
` gesloten, dat enkele hooge spelers, die
meestal slechts gedurende korte perioden
»· meespelen, de winst voor de bank- grooter
of kleiner maken, doch op een maand tijds 3
zullen de afwijkingen, welke haar gunstig
zijn, wel ongeveer worden opgewogen door l
die, welke haar ongunstig zijn.
3
3
ä