HomeGouddorstPagina 80

JPEG (Deze pagina), 699.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

r k
d é;

Q 70 GOUDDORST. ·
5
fr. 2.70 per fr. 100 .... fr. 32.40
Op simple chance fr. 800, winst
fr. 1.35 per fr. 100 .... ,, 10.80
Samen per roulet en per cozqo . fr. 43.20
Dus per uur 60 >< fr. 43.20 = fr. 2592.
Hetgeen voor 3 roulette­tafels
li een bedrag geeft van .... ,, 7776.
Ti Een tre¢2áe­et­guamntetafel trekt de spelers,
die groote sommen willen op het spel zetten. ­
‘ . Ik heb dikvvils ezien dat er o een tableau
H J g _ 7 p
10 a 15 duizend franken lag, en zelfs meer. *)
Doch gemiddeld durf ik ieder tableau niet "
hooger schatten dan 2000, ·d. i. voor
iedere tafel van twee tableaux fr. 4000, ·
· Waarvan de provisie bedraagt fr. 1.17 per
fr. 100, zijnde ....... fr. 46.80
per coup, of per uur 60 ><fr. 46.80 = fr. 2808. `
Gewoonlijk zün twee,. tafels in
gl
9
*) De heer Ottomar Haupt te Parijs schreef dezer dagen
; aan een Berlijnsch blad, dat in de Club Pr1'v.·é te Ostende
§_t veel hooger wordt gespeeld dan te Monte Carlo, waar een
maximaal-inzet van fr. 12.000 een kleine opschudding zou
te weeg brengen, terwijl men te Ostende dikwijls zou kunnen
waarnemen, dat vier personen tegelük het maximum zetten.
-1
‘l‘ ' · z· ·` rv _ L Till 0