HomeGouddorstPagina 77

JPEG (Deze pagina), 688.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

1
· 1
g l
1
1
E
CIJFERS EN BIJGELOOF. G7 ;
. ~-- Ik geef niets om Faraday en Carpenter, g
ik heb zelf gezien, zelf gezien, mgnheerï -
' de baron geraakte geheel in vuur . . i
~- God, baron, blijfbedaard, ik spreek
i het immers niet tegen. Wij verschillen niet
in de waarneming van het verschijnsel, ä
slechts in zijn verklaring, en ik ben bereid, §
als dit voor uw gemoedsrust noodig is-,
toetegeven, dat tafeldans een bovennatuur­
lijke, ja desnoods onnatuurlijke oorzaak
heeft ..... ‘ _
De heer Von Hagen glimlachte goedig.
~# Wij zullen later deze quaestie nog
eens bedaard behandelen, zeide hij. Daarop i
­ begaf hij zich naar zijn kamer om, zooals
hij zeide, een uurtje te gaan slapen. Ik
wandelde naar de Digue, doch wipte
‘ onderweg in de Rue de Flandre even
den juwelierswinkel van Polak & Brook
< binnen, om er een paar kleine inkoopen te
_ doen. Nauwelijks was ik in den winkel
aangekomen, toen de kastanjebruine dame, _
waarvan ik den heer Von Hagen had ge-
sproken, binnen trad. Zij sprak Fransch
l
l
E
al er - nl H