HomeGouddorstPagina 76

JPEG (Deze pagina), 705.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.80 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

ee GOUDDORST. j
- Het bijgeloof der spelers staat op geen ·
lioogeren trap, zeide ik, dan dat der spiri-
tisten in de bovennatuurlijke oorzaken van `
den tafeldans. ,
-- De tafeldans heeft niets met het bijge­ i
loof uittestaan, zei de baron korzelig; die kan
even goed en even dikwijls waargenomen
worden als het wegvliegen van postduiven
in de juiste richting; de tafeldans is een
factum, mijnheer!
-- Goed, goed, goed, ik spreek het niet
tegen, doch sedert Faraday met zijn daartoe
uitgevonden krachtmeter bewees, dat we bij
rl .
Q den tafeldans noch met magnetisme, noch met
jl spiritisme, noch met electriciteit, noch einde-
lijk met magische of andere geheime krach-
ten te doen hebben, doch doodeenvoudig
met wat Carpenter ideomotorisohe bewe­ "
2* u gingen heeft genoemd, bewegingen, welke
door de aan de operatie. deelnemenden <
geheel onbewust worden gemaakt, moesten
verstandige menschen niet meer in het
sprookje der spiritistische of bovennatuur-
lijke oorzaken gelooven.