HomeGouddorstPagina 75

JPEG (Deze pagina), 656.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

r l
I
Z e
t ` l
i l
_ CIJFERS BIJGELOOF. os
. l
voorgevoel zou er waarschijnlijk veel minder g
druk worden gespeeld.
hij -- Kent ge postduiven?
- Nu? i
Kl -­ Hoe verklaart ge het, dat een post- E
' duif op mijlen afstands van zijn kooi zon- j
der eenige moeite den weg vindt en pijlsnel
wegvliegt in de juiste richting?
X ­­ Ik kan het niet verklaren, mijn ver-
stand staat er stil voor, en daarom zeg ik: l
i het is irzsizhct.
Y _ - Ziet ge wel, hier staat ge voor een .
onoplosbaar raadsel, maar toch moet ge in j
het feit gelooven. T
- Zeker, omdat het een feit is, dat men
zoo dikwijls kan waarnemen als men ver-
kiest. Maar een voorgevoel laat u in den
steek. Zoodra het mij blijkt, dat het voor-
gevoel den juisten weg wijst naar den berg
‘ ;1 van goud, dien de spelers zoeken, zal ik er fi
in gelooven .... eerder niet.
‘ Het gesprek bracht ons op tafeldans en
klopgeesten, spiritisme, hypnose, suggestie
en dergelijke onderwerpen meer.
3
­ al
nl