HomeGouddorstPagina 74

JPEG (Deze pagina), 681.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

zi · a
`ï c
G4: GOUDDORST. j
xl
niets aan te doen. Alle of de meeste spelers
meenen, dat b.v. een serie van 5 of 10 .
maal rood de kans op het uitkomen‘ van I;
zwart verhoogt, terwijl feitelijk noch bij ,
het iranie­et-qum·amfe­spel, noch bij de roulet
de voorgaande coups e e ni g e n in vl o e d
op de volgende uitoefenen ....
- Dat is juist, ik geef het toe. X
- Maar waartoe dan dat dom opteeke-
nen der serien, waarvoor de bank, die met
u en uws gelijken spot, de formulieren le- '
vert? Het is, ik erken het graag, onwaar- .
schijnlijk, dat komende 6 slagen 5 maal
jg zwart en 1 maal rood zullen brengen.
Doch als er 5 slagen achter den rug zijn l
en deze alle zwart hebben gegeven, is de
kans, dat de zesde slag zwart geven zal,
juist even groot als dat hij rood zal
doen uitkomen .... Di.e logica schijnt u,
spelers, geheel te ontsnappen. I
- Maar het voorgevoel dan?
--- De bank lacht over uwe v0orgevoe­ V .
lens, geloof mij. Het voorgevoel der spe-
lers is haar beste croupier. Zonder dat
ta
; l
·l