HomeGouddorstPagina 71

JPEG (Deze pagina), 623.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

l
u
l
z l
oumns EN BrJeJsLooF. ci I
M`"`”""_"""'M `'`` M'! >`'' Wm · !
gezien, die veel mooier waren dan Otero.
Een onder anderen .... g
~~~· Zwart of blond, groot of klein?
a` ---- Kastanjebruin, bij rood af, en tamelijk Q
‘ groot.
-~ Ik vind haar een volmaakte schoon-
heid; of liever ik zou haar een volmaakte
schoonheid vinden als ze niet een klein l
. gebrek had.
- En dat is? ­
- Het rechteroor is een weinig geschon­ Q
den, Waarschijnlijk tengevolge van het dra-
. gen van oorbellen, eertijds. l
- Heeft ze gespeeld?
­- Ja, eerst met louis, later met jezfons
van fr. 100. Hare manieren vielen mij bij-
zonder op. Zo dwaalde steeds van de eene
tafel naar de andere en bleef ten slotte bij
. een twente-et­qua¢·‘·cwzte-tafel doorspelen en Won
l daar 500 of 600 franken.
- Ze heeft de vcinc gezocht, zei Von
Hagen, en die ten slotte gevonden. Het
is een bekende en niet geheel verwerpelijke
methode.
l
i
{