HomeGouddorstPagina 70

JPEG (Deze pagina), 676.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

co eonnnousr.
‘‘ H -_`Yá`A · AA >`
· zend franken wil hij nog ,,ve2jz¢­ks¢n", zeide
een Duitsche dame tegen haren cavalier­-
is dat een goed woord, vcrjjzr/camz?
e Het is mij niet bekend, zei de baron.
Het is vreemd, verleden. jaar waren er vele l`
jl mooie vrouwen in de speelzaal en dit jaar
bijna in ’t geheel geene.
De baron bewonderde vrouwen-schoonheid
om haar zelfs wille, zonder egoïsme, op de .
wijze als een sportsman de schoone lijnen
van een paard bewondert en een jager het
fraaie ,,behang" van een patrijshond.
- Het vorige jaar, vervolgde hij, was .
er o.a. Otero, de Spaansche danseres.
­- ,,La belle Otero", welzeker; doch ik
vond haar meer opvallend dan schoon. Hare
kleeding ~ ik zag haar toen ze naar de
speelzaal ging ·-- was extravagant en haar
gezicht te rechtlijnig, als ik het zoo noemen .
mag, om moei te zijn. Op het C/ming; de 7
Bïars te Parijs moet dit jaar een levens-
groot portret van haar tentoongesteld
weest zijn. Gisterenavond heb ik, nadat
ge vertrokken waart, dames in de speelzaal
l
. E
~i%
l.
I