HomeGouddorstPagina 69

JPEG (Deze pagina), 695.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

__Me;_A,;;..;;;;;ï;ïnï;;;ï;;ï;ii;‘;t,-,;ïjïgr, ,.,.` gc; w ’ [J,-E I
l
`
4 . CIJFERS EN BIJ GELOOF. 59 l
1 Tç_Dà"?_`”‘_~__~~m-_`__""’ l
E geleefd en gespeeld in de onderstelling, dat
», de bank aan de heenle­ezf~q2mmme­tafel 50
i centimes van den frank berekent en dat bij-
, gevolg de 'spelers op de simple clmwee der
roulet - van de nummerspelers spreek ik
niet; dat zijn drievoudige ezels - dwazen
l waren in vergelijking van ons, zfremfe-el-
guamm$e­spelers; en daar komt gij met uwe
l koude cijfers het mij anders voorrekenen.
l Denkt ge dat ik daar gelukkiger om zal
` zijn .... ik wil niets meer van uwe cijfers
, weten; doch zeg me nu eens, zijt ge nog êl
lang gebleven, gisterenavond?
l -· Tot halftwaalf; lk ben daarna nog een
kwartiertje hiernaast, bij Noppeney, geweest.
- Hebt ge nog groote spellen gezien?
. - Bij de 7l7`672li6·€é·QïlCl7'(Z7‘Zl(3·lZ3,fGl werd door
een paar heeren met ljelovzs van fr. 1000
A en fr. 6000 gespeeld en bij de roulet zag
3 ik een heer herhaaldelijk 2 en 3 mille zet-
_ ten op de simple chance. Het kwam mij '
voor, dat hij won, want hij had ongeveer
i 30 jelons van fr. 1000 vóór zich liggen en
A stak daarvan 20 in den zak. Die tiendui­
j il

x