HomeGouddorstPagina 68

JPEG (Deze pagina), 676.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

M . M 4“A4 -. .. .. e .”_ V4 ., ‘.., «V,W< W . .,. 1.-_r___W,....,___,____i,_,r_iin,,;t;..;;
ii- ll
i I
ïë 5
A Q ’
· l
ss eounnonsr. 4
Midi ` '""”"%""% ‘
0 de kans op het samenvallen van 31 in beide
.. 100 _ .
rijen ware = 0.033. De bank zou in 1
dat geval een provisie genieten van fr. 1.65 ij
‘per fr. 100.
oiää Het ware dus voordeelig voor de bank,
lj, indien boer, heer en dame uit de spellen
E; J, Werden verwijderd. In plaats van de serien _
van rood en zwart, couleur en ia-z.vm~·se op te
teekenen, hetgeen naar mijn meening het l
ill werk van zotten is - ich bitte um Ver- `
li _ zeilmmg ·- moest men eens nagaan, hoeveel ,
[ ~ malen op 1000 slagen ,,31 ap¢·ês" uitkomt ....
- Houd toch op, mijn beste vriend,
schijnt slecht geslapen te hebben en maakt
_ u zenuwachtig.
- Slecht geslapen ja, ik heb den geheelen .
nacht van de speelzaal gedroomd .... doch
,; heb ik gelijk of niet? Q
i De heer Von Hagen lei mij de hand op g
den schouder en zeide: Gij, rekenaars, zijt
onze nachtmerrie ~·~ hij zag zijn ongelijk in, h
doch Wilde dit niet dadelijk en niet recht- T
I stre eks bekennen -; ik heb nu jaren lang i
Ei
l g. QT " `Z "”"'?f" fr ij; __; _, il .5. Q , r .;- .4.T::.ï:>­. »~­·>··#­~>-­·~»--*#’-ä“‘*‘='·‘=“"“""*“""“^“"""“"”""°°=“;y”A‘ ""~"` LHV W V HW