HomeGouddorstPagina 67

JPEG (Deze pagina), 664.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

CIJFERS EN BIJGELOOF. 57
-- Ik geloof er geen Woord en geen cij-
fer van. De verschijnkans van 31 is voor
beide rijen 1/10e en de kans op het samen-
treffen dier beide kansen bijgevolg 1/ioe >< j
i 1/10 = ljiiooste. De provisie der bank is 50
‘ centimes per 100 franken. Zoo is het al-
f tijd geweest en zoo is het ook nog.
-- Het is uw zucht tot tegenspraak,
baron, die u parten speelt. Denk eens een
oogenblik onbevooroordeeld na. Als er geen [
I 2 boer, heer of dame in het spel was, zou
_ dan de verschijnkans van 40 even groot _
* Wezen als thans? Immers neen! Slechts de
I 10 zou dan als slotkaart dat getal kunnen
[ voortbrengen en zoodra uit de 6 spellen
I van 52 kaarten alle tienen zouden verbruikt
· i zijn, zou 40 onmogelijk meer kunnen
li verschijnen. Daarentegen zouden dan alle
10 kaarten 31 kunnen doen verschijnen.
J" De verscliijnkans van 31 ware dan 10 maal
grooter dan van 40 en zou uitgedrukt wor-
den door de fractie
-Yn-.-..__-____lO._uw - M.
10-{-9-{-8+7-{-6-{-5-l-4-{-3-h2-{-1W55’
il
il