HomeGouddorstPagina 66

JPEG (Deze pagina), 670.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.94 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

,_ , i _,.. W ,>A ,_.. M -- _:.r....r..-_.,.-._....rMaw.r.,,..-~-a.rn-.~‘-..a.
.<'iïïl
56 GOUDDORST.
zr *‘‘> » ‘ r*‘""’ ‘*‘­_’­l‘ . .
gl? Zooeven had de portier mij De Telegraaf
• · •
gebracht, die 1k niet meer kan ontberen
en mij daarom, als ik buitenslands ben,
geregeld laat toezenden. Etend en drin-
kend nam ik het nieuws van den dag in H
mij op en stond na eenige minuten van de i ‘
[ tafel op om naar het strand te gaan. ’
R. ‘ . N
- Hebt ge den baron reeds gezien?
vroeg ik den portier.
~-~- J a, mijnheer, de baron is ongeveer een
' E uur geleden uitgegaan. I 3
i ­- Weet ge ook Waarheen? _
-- Neen, mijnheer; vermoedelijk naar v
t het strand. _ I
, Ik had behoefte den heer Von Hagen mijn .ï
berekenin voor te le<>· en doch vond hem I
., g Og 7
niet en moest geduld hebben tot na de lunch. ­ l
i Nadat ik hem, aan een tafeltje op het l
_ cozar gezeten, onder het genot eener sigaar I
- d. vv. z. mij n er sigaar: de heer Von Ji
‘ Hagen rookt niet -- mijn berekening ver-
klaard had, zeide hij, het blad papier uit
de hand leggend en met een handige neus-
beweging zijn lorgnet afschuddend:
l
A
.,.r __iQ Q T` '‘’‘ ,:5;. :,1-r ..... 4 ....~ K rad­»­­~»~·-~»·#-·=*~*"‘“***’"""‘””"*‘*"'”"`9;°’°""“"";"` `Y YA A V Y VVVV Mn W