HomeGouddorstPagina 59

JPEG (Deze pagina), 691.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

r
4
[
g
I
j TR.ENTn­nT~o,UAarxNTE. Lm ‘ l
dvvaalde ik, de handen op den rug, door
[ de speelzaal en bleef ten slotte post vatten
E bij een roulettafel. Aan een naast mij
{ staande, met paarlen en brillanten overla-
" dene dame ontviel een horloge met broche. . j
t Het horloge Werd door een der omstanders
{ opgeraapt en aan de dame ter hand ge-
4 steld. De broche bleef liggen. Zij staarde
t er naar, doch was te afgemat van het spel ,
j om haar op te nemen. Misschien ook was V
t zij door de duizenden en tienduizenden, .
[ welke hier elke minuut omgezet Worden, j
[ apathisch geworden voor kostbaarheden. t
i Elke seconde dreigde de broche vertrapt te
l worden Ik raapte ze op en overhandigde
ze aan de dame. Deze dankte even, licht
met het hoofd knikkend, en speelde voort.
j lk had grooten lust een sigaar te rocken, {
t doch had er geen meer. ,,Hebt ge sigaren?" al
vroeg ik een bediende. ,,Zeker mijnheer. .
' Wellce verkiest u? We hebben sigaren van r
fr. 1.50, fr. 2, fr. 2.50 en fr. 3." Nu rook (
ik nooit in die prijzen, doch ook ik was {
. reeds onder den invloed gekomen der groote t