HomeGouddorstPagina 58

JPEG (Deze pagina), 677.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

V YHTHZW rrzr HW,
48 GoUDDoRsT.
levert zij zelf de Wapens, waarmede men
haar gaat bestrijden en . .. overwinnen.
Overwinnen, dat laat ik daar; doch
men kan er maar niet op losspelen als een [
dolleinan. Het spelen wil geleerd Worden.
§_ Gij hebt zelf gezien hoe voorzichtig ik speel. ‘
Heeft uw speelsysteem u ooit gebaat? {
- Stellig. Verleden jaar nog. ä
­- Weiiclt ge het thans niet aan? [
. u - Zeker, maar dit jaar wil het niet vlot-
· ten. Een speelsysteem helpt niets, als men H
ik clévezïne heeft. ‘ i
- Maar als ·men vering heeft, is een sys-
teem geheel overbodig, zou ik denken. I
lj Hij zette zijn lorgnet op en keek me aan
met zijn vriendelijke, guitige oogen.
lf -~-‘ Ik geloof, zeide hg, dat ge nooit een i
goed speler zult Worden. Sie sind der Geist,
der stats vcmezïnt. Het is halfelf, ik Wissel »
mijn jetons in en ga naar huis; blijft ge
nog Wat?
Het was mij nog te vroeg om te gaan
en wij namen dus afscheid van elkander.
Zonder recht te Weten Waarheen ik ging, i
l
.