HomeGouddorstPagina 57

JPEG (Deze pagina), 654.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

TBEN TE­ET-( QUARANTE. 47
dat de kans op het uitkomen van het cijfer
31 in ieder der beide rijen 1/iooste was, hield
mij zoozeer bezig, dat ik een oogenblik al
het andere ~ e- en zelfs mijn vriend vergat.
i' ­~ Ik geloof niet, zeide ik na een wijle,
dat uw punt van uitgang juist is, doch ik
nl zal er over nadenken. Ik dank u zeer
j voor uwe verklaring van het spel.
« Gaat ge nu spelen?
I Misschien; als ik een systeem vind,
waarmede ik de bank overwinnen kan, ge-
loof ik niet, dat ik haar zal sparen. Ik j
` A ‘ zal de zaak zeer ernstig in studie nemen. l
Wat schrijven toch die menschen op, welke
daar om de groene tafels geschaard zitten? I
- Zn schrijven niets op, zij poimfcercn. I
j De bank stelt met groote gulhartigheid for-
mulieren ter beschikking der spelers, waarop {
zij de serien van rood en zwart, van 002:- jj
leur en inverse kunnen aanteekenen. Dat
dunkt hun het eenige middel om met vrucht j
tegen de bank te ageeren.
l -~ Ik moet zeggen, dat is aardig van de j
bankdirectie, maar niet verstandig; immers
l
l