HomeGouddorstPagina 56

JPEG (Deze pagina), 676.37 KB

TIFF (Deze pagina), 5.78 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

40 GOUDDORST.
mises gaan dan en prison en de volgende cozqo
beslist of rood of zwart, c0·z1Zcm· of 1`mcrse
ix .. .
gl zgn schat moet storten 111 de kas der bank.
- Hoe berekent ge de winst der bank?
. .. 1
lëï ~- Ik heb er nog niet r1 over na ‘e­
,,_ s JP 8
dacht docl1 ov ervlakki‘ beschouwd zou
$7 7 1. 7 _
ik zeggen, dat de bank dooreen gene- r
. men ~~-~ 50 centimes ontvangt van elke l
fr. 100 oa het tableau ‘e Jlaatst. Dat is Y
$7 ook het algemeen gevoelen van de spelers, »
ll . . . 5
pf van de meer intelligente spelers, bedoel ik;
de groote massa bekommert zich om de Q
provisie niet meer dan de sportliefhebbers ` A
om de 10 pc. commissie van den totalisator.
lj ~ Hoe komt ge tot die berekening?
- Men moet, zou ik zeggen, aannemen, j
Tl dat de kans, dat in de eerste rij 31 uit- j
,1* komt, gelijk 1/1OG is; de kans, dat in de
tweede rij 31 valt, is eveneens 1/10e; voor
?;§ het samenvallen is dus de kans 1[l1O van 1/10
W
= 1/100ste. En zooals ge weet, ontvangt de
ll bank slechts den halven inzet en niet den
~<
heelen. s
Ik gaf geen antwoord. De hypothese,
llëli


l
n
l g d ,__g _,w_______gggWc