HomeGouddorstPagina 55

JPEG (Deze pagina), 644.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

. TRENTE­ET­QIïARANTE. 45
jv Rouge percl erf couleur: rood verliest, zwart
wint; kleur verliest,
. i § inverse Wint;
J · Rouge perl], couleur gogue: rood verliest,
l zwart wint; kleur
I wint, inverse verliest.
Dat is geheel correct, zei Von Hagen.
, ~~ Maar wat, indien beide rijen op het-
zelfde getal uitkomen?
- Dan wordt het spel als niet gedaan
beschouwd en kunnen de spelers hun in-
zetten terug krijgen als zij verkiezen. De
· meesten laten ze echter voor den volgenden
· coup staan of verleggen ze van zwart op
` rood, of wel van couleur op iuuerse of van
n luverse op couleur. Men is volkomen vrij
_ in het beschikken over de geplaatste mise
en kan haar dus ookvan couleur op rood
brengen of van zwart op iurerse. Er be- ­
ig gint een nieuw spel.
_ - Maar waarin steekt dan het voordeel
g j der bank?_
` - Als beide rijen op 31 uitkomen, is p
de helft van allen inzet voor de bank; de
v