HomeGouddorstPagina 54

JPEG (Deze pagina), 650.70 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

in 5
'
44 eonnnoasr. f
-A-~· -~··~·~--·--·-·-;;-là··~· ··-····· ····--· -·~·­~~ ·--·­~ , '
Maar waarom spreekt de oroupier steeds 3
van de kleur .... el couleur, couleur percl, _
couleur gugue ? ·
li - De spelers kunnen hun mises niet er
Etllêêll pl&ELlLSG1'l op 7’0llg6 of 7l0Zl7", Dïlêlälï OOl{
op couleur of iuoerse. Als namelijk de eerste _
i 5,, kaart, die gekeerd wordt, ik meen de eerste
kaart der eerste rij, overeenstemt met de i
winnende kleur, wint couleur; in het om-
gekeerde geval heet het couleur percl en wint
dLlS ’l7’lU€l"8€. PSJS Il'1ë`t2ll` G€l'lS Op.
3 (zwart), 4, 2, G, 10, 7 . . . cleux
6, 7, 8, 9, 6 . . . six `
Rouge percl, couleur gugue. ‘ "
- Ik geloof, dat mij nu alles volkomen u
duidelijk is; mag ik u eens vragen of ik
fl juist ga?
Rouge gugue el oouleurbeteekent: roocl wint,
" ’ zwart verliest; kleur i
ig, wint, inverse ver-
. liest;
Rouge gugne, couleur percl: rood wint, zwart _
verliest; kleur verliest
inverse wint;


i
áê; g
ll er e