HomeGouddorstPagina 52

JPEG (Deze pagina), 648.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

E
42 eounnoasr.
§ ~ ’t Is mogelijk; doch hoe wordt dit spel
i` gespoeld?
·~- yl7’(’7?ZL€­(’lL­QZ{((l'((7Zl¢(*?
- Ja.
l - Kent ge dat niet? Wel, zeer eenvoudig. "
En de heer Von Hagen ~ het wordt
li, tijd, dat ik zijn naam vermeld ·-~ gaf mij
de volgende verklaring.
li, - De croupier legt voor zich neder 6
spellen van 52 kaarten, welke, na behoor-
lijk te zijn dooreengemengd, door iemand
uit het publiek worden gecoupecrd. Hij
neemt hiervan van tijd tot tijd een hand
vol en zorgt steeds, dat de rugzijde der
kaarten boven blijft, opdat niemand hem
,,in de kaart kan zien." De gebruikte
kaarten worden door hem in den voor hem
liggenden ingezonken bak geschoven om la-
ter, als zij ten minste niet kenbaar gewor-
(lêll zijn, OpDlGL1V tG VO1`ClGl1ClOO1"G@Hg'Glï]€11g(fl F
en gecoupeerd voor de volgende cozaps. Na-
dat de croupier zgn ,,7·zYm vw va pZ·us" heeft
doen hooren, legt hij 2 rijen kaarten ne-
der, de eerste geldt voor zwart, de tweede


jj
ill c c