HomeGouddorstPagina 51

JPEG (Deze pagina), 676.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

,. w ~rmt# ‘ï
TRENTE­ET­QUrxI<.,iN1‘E 41
Maar hg wilde niet en ging met mij naar
I een der sofa’s in een hoek der zaal.
-- Zeg mij eens, zeide hij, wat is toch
de reden, dat men hier met jefovzs speelt?
ië Het is toch buitengewoon gevaarlijk, daar
men ze gemakkelijk namaken kan. 4
-- Ik ben nog te zeer nieuweling om een
li opinie te durven geven. Misschien gebruikt
men jetons om de croupiers beter te kun-
l nen contróleeren. Een croupier kan geen A
_ jetons ter inwisseling aanbieden (aan weers-
E zijden van de zaal bestaat gelegenheid de .
, jezfons in goud of bankpapier om te zetten)
E zonder in het oog te loopen. Het baat hem
` niet speelmarken in den zak te steken, als
ij hij geen verstandhouding heeft met een lid
fi der club. Ook gaat de verrekening met
jeáons veel vlugger dan met goud, zilver
SE en papier.
­- Volkomen juist; doch ik vermoed, dat ·
de beweegreden der bankdirectie een an-
dere is. Het verlies van jefons wordt niet
zoo diep gevoeld als van goud of bank-
papier.