HomeGouddorstPagina 49

JPEG (Deze pagina), 669.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

i g i ï ïï lll ï Yëï Y`' 0 Yi.
rï i
j E
TRENTE­ET-QUARANTE. 30
_*_R-“*_____“i_-awlëawwwillW ` ­`- _ E- +
te werpen, hetzij op zwart of rood, het- e
zij op couleur of inverse. Op de speel-
tafel zijn twee tableaux uitgeteekend, die
daartoe gelegenheid bieden. Nevensgaande A
teekening komt de voorstelling van zulk
een tableau te hulp. Ter verduidelijking I
heb ik de woorden ,ACOZll6'LH'N en ,,‘l7l7J€7’86” j
bijgeschreven, daar anders niet duidelijk I
§ genoeg blijken zou waar de daarvoor be-
stemde vakken zich bevinden. De stippel­
lijnen wijzen de plaats aan waar de mises
worden heengeschoven als zij en p1°£s01z gaan. ,
A, B, C en D zijn croupiers, E is de chef .
ole jeu. F is een ingezonken, met groene l
j zijde gevoerde bak, waarin de kaarten, na
gebruik, door den croupier worden gescho-
‘ ven. Het tableau stelt de eene helft van i
· de tafel voor, doch de croupiers zijn voltallig.
Mijn vriend zet ditmaal fr. 100, maar nu ·
‘ niet op rood, maar op zwart.
, Les jeux $077Zl falls .... Rien 11e rel plus.
De croupier, die de mille heeft, d. w. z.
` de kaarten keert, legt twee rijen gewone
speelkaarten neder.