HomeGouddorstPagina 44

JPEG (Deze pagina), 666.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

wv? ~ ~«« ·~~ --­~·~­­» .v..w“.f . W M ,..n...,1YenW_w,_ we I Y-wat
j `I
l_ 36 Gounnonsr. i
i spelers, houden zij lang genoeg vol, ten
E slotte ondermijnt. Er bestaat 1/svste kans,
j u dat de 0 zal uitkomen, zoodat, indien -
gelijk eertijds het geval was -~- bij het ver-
seliünen van den zero alle mises verloren
1 ‘ waren, de bankeommissie, als bij de num-
I 111(31'­SpGlG1'S, juist 1/sïste zou zijn. Nu be-
W draagt zij 1/74ste of fr. 1.35 per fr. 100
j p inzet.
‘ Faiáes vos jeux, Blessieurs .... Les jeux ‘
rg som? fails .... Daar begint het kogeltje te
J? snorren en het koperen rad te draaien . ..
rikketik .... wien we mz plus.
ïï `Ik heb voor het oogenblik genoeg van
j al dat staren naar het tableau en de roulet. " '
Het voortdurend gaan en komen van men-
sehen, die mij op zij duwen, mij naar vo- _
ë ren of naar achteren dringen, begint mij
te vervelen. Ik trek mij terug uit dezen
i beminnelijken jaeht naar goud en ga in de z,
al waranda heen en weder wandelen, waar
‘ het een weinig koeler is. Ik neem er
:1 plaats op een stoel. Een der vele rond-
; draaiende, sierlijk uitgedoste bedienden ziet

js
l
Kl
ll _ 5