HomeGouddorstPagina 42

JPEG (Deze pagina), 665.11 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

,_ :
. ·#
N E34 GOUDDORST.
i de nummers van het tableau geplaatst,
1 dooreen genomen, juist fr. 2.70 ontvangt.
Eenvoudig als de naam is de szYmpZo
0/manco. De speler déponeert zgn mise op W
ik rouge of noir, op pair of zïmpoir, op posse ‘
r of mcmquo, d. i. op rood of zwart, op even
i of oneven, op de hoogste 18 nummers of ‘
op de 18 nummers daarbeneden. Zero telt
niet mede. Wie wint, ontvangt zün mise
ïç tweevoudig terug; wie verliest, is haar
kwijt. Volkomen hetzelfde zou de speler
op simple 0/remco bereiken indien hij een
tegenspeler kon vinden, die met hem om
den inzet even of oneven of wel kruis of ' ‘
[ munt speelde. Alleen staan in dit geval
beide partijen gunstiger, daar de provisie
der speelbank uitgewonnen wordt. VVant
g alle mises op simple 0/armoe worden en prison
if geplaatst zoo het huppolend kogeltje op
Q zero valt; de volgende slag moet dan be-
slissen of de op rood of zwart, op even
of oneven, op passe of mcmgzze geplaatste
` mises aan de bank vervallen. Daar de
ri
jr
1

it
alt ` _ _ N _ ·