HomeGouddorstPagina 40

JPEG (Deze pagina), 684.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

lj aw je ,
gl 1
j 32 GOUDDORST. t
r _ s .
X dat iedere worp door bijzondere en altüd
verschillende invloeden geregeld wordt, toch
1 1 wischt zich het verschil dier invloeden door
hunne oneindigheid uit, waardoor ten slotte
weder de algeheele gelijkheid in kans wordt §
;‘ gewaarborgd? *) _
` Gesteld, dat iemand fr. 20 op carré heeft
geplaatst en wint. Zijn inzet op 3 num- ·
` mers kan dan als verloren worden beschouwd,
d. i. 15 franken, terwijl de inzet op een L
jj · der nummers, d. i. fr. 5, is behouden ge- nl
bleven niet alleen, maar daarop nog 35 ><
fr. 5 is gewonnen. Hij ontvangt dus van
de bank I
. 35 >< fr. 5 ·l- fr. 5 = 36 X fr. 5 = fr. 180,
of onder aftrek van de mise van fr. 20
fr. 160, gelijkstaande met 8 maal 4 volle
mises. Anders: de bank betaalt den win-
ner 35 >< 1/4 mise, doch trekt de 3 ver-
loren kwarten van de mise af, d. w. z.: zij ·
betaalt 32 >< 1/4 mise of 8 maal de mise.
Het is volkomen hetzelfde of een speler
J *) Multatuli, Millioenenstudien.
j Tl
j .
: ,
`äl .­ . i