HomeGouddorstPagina 38

JPEG (Deze pagina), 680.01 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

,_ 30 GOUDDORST.
r Winner 2 maal de mise, omdat (2 -1- 1) >< j
3 12 = 36 is.
‘ Wie eindelijk zijn inzet op 24 nummers ’
plaatst, door bv. de lijn tusschen 12 D en
12 M of wel tusschen 12 M` en 12 P te
bezetten, ontvangt, als hij Wint, boven zijn i
eigen mise, zijn halven inzet, Want (1 -|- 1/2) i
p >< 24 is sc.
Er is voor gezorgd, dat bij het nummer- ,
ft spel de grootst mogelijke gelijkheid heerscht.
De speelbank heeft geen voorliefde voor
eenig nun1mer of voor eenig speler op het
nummerbord. Zij meet met gelijke maat
de spelers en plein, à cheval, op carré, op
,1 trcmsversale en trcmsversale pleine of op de
fi eerste, laatste of middenste 12 nummers.
Ieder speler moet, als niet de lotsbeschik-
king het anders wil, juist zijn deel en niet
' meer opbrengen in de belasting, die zij l
heft. Hoeveel die bedraagt, zal dadelijk *1
bigim. _
Indien iemand alle nummers gelijkelijk
bezet met fr. 5 per nummer, zal hij daar-
toe 37 >< fr. 5 of fr. 185 noodig hebben.
1
iii ( .