HomeGouddorstPagina 37

JPEG (Deze pagina), 701.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

;;;,r&., ‘ -4 ;; . < ‘ ‘ rt Q l »~ E- ·- » - ' . I
I El
I ‘ IQ
I EI
I
I nn ROULET. 29 I
I In
I · overlaten. ‘ Slechts zij nog opgemerkt, dat
I E men ook kan zetten op de eerste vier num- I
mers, 0, 1, 2 en 3, door zijn inzet rechts
I of links te plaatsen op het punt, waar de
I lijn, die zero van 1, 2 en 3 scheidt, de
_ buitenste lijn raakt. I i
I Ik zeide reeds, dat de bank een gewon- ;
I nen mise en plein gezet 35 maal betaalt, II
. ` d. i. met inbegrip van de mise zelve 36 maal.
Een à chem! geplaatste, gewonnen mise .
betaalt zij 17 maal; voegt men daarbij den E
· inzet en vermenigvuldigt men dan de som I
met 2, dan verkrijgt men weder 36. I`
I Een trcmsversale pleine gewonnen mise
,1 wordt, naar denzelfden regel, 11 maal be- _
I taald. Immers is (11 -I- I)3 weder 36.
Een op carré geplaatste mise verkrijgt
‘ diensvolgens 8 maal de mise uitbetaald, "
F daar (8 -|- 1) 4 = 36 is. ·
I ‘ Wie zfrmzsiversale speelt, heeft 6 winstkan­
. sen tegen slechts 1 winstkans op éen num- ·
mer en plein. Hij ontvangt, als hij wint,
5 maal zijn mise, want (5 + 1) 6 : 36.
Op 12 nummers spelend, ontvangt de