HomeGouddorstPagina 36

JPEG (Deze pagina), 696.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

I
` I
I I
I 28 GOUDDORST. I
’ plaatsen: imnsvcrsale plezïne. Men legt daar- I ·
· toe de mise 0p de buitenste rand van een
rij. Wie bv. een louis d’0r Wil plaatsen
0p 13, 14 en 15, plaatst 0p den buitensten I
rand van 13 0f 00k van 15 zijn 20 fran­ _
s ken. Op 4 nummers, ccwré, kan men Wed- I
Q den, door het kruispunt van 4 nummers te I
bezetten. l I
; Men speelt tmnsversalc als men 6 num- _ I
I mers tegelijk bezet, d00r zijn inzet te plaat-
III sen 0p het punt, Waar de dwarslijn, welke
de nummers scheidt, de buitenste lijn raakt,
hetzij rechts, hetzij links. Wie 0p 12 num-
` mers te gelijk Wil spelen, plaatse zijn mise I
I óf 0p de cpene vakjes ónder 34, 35 en 36 Ii
I óf 0p 12 rPO“677’L’tèl”€8), 12 M(iZZ/icux), 12
D(ew2lièrcs), d. i., 0p de eerste 12, de mid-
denste 12 of de laatste 12 nummers. Wie r ‘
zijn mise plaatst 0p het vakje cnder 34, . F
d. i. 0p de eerste kclcnne, wedt 0p de cij- ^‘
fers 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, .
31, 34. Wie 0p het vakje 0ndcr 35 zet ....
d0ch ik kan de gevólgtrekkingen verder
gerust aan de snuggerheid van den lezer
I