HomeGouddorstPagina 35

JPEG (Deze pagina), 696.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 82.00 MB

l;@::;, q,; j; .. { ,, , "
4 i 1
A DE ROULET. 27
f spelers bij in het verdeelen van de Winst. Q
Hadden in het gegeven geval twee perso- j
nen op 8 gezet, de een 5 franken en de l
ander één louis, dan zou de bank hebben
uitbetaald 35 >< 25 = fr. 875, met de mise
I een bedrag vormend van fr. 900, Waarvan
de eene Winner zou hebben moeten opstrij­ *
j ken fr. 180, de ander fr. 720. Men kan l
ook op 2 of 3 of 4 of 6 of 12 of zelfs op
’ 24 nummers tegelijk zetten mel één enkele
y mise. Het minimum der mise is te Ostende
; in de Club Privé fr. 5. VVie daarmede 24
5 nummers te gelijk bezet, waagt op ieder l
nummer iets meer dan 20 centimes. Wie
i bv. zijn inzet vvil plaatsen op de nummers
13 en 16, déponeert dien op de lijn, Welke j
j l het vakje 13 van het vakje 16 scheidt.
Hij kan hem ook zetten op 20 en 21 of
W op 26 en 27 of op ieder andere combinatie
j van tvvee naast of onder elkander gelegene ·
T i nummers. Wie op tvvee nummers zet, i
1 speelt in de taal der speelhuizen ci clzevczl. =
Men kan ook op drie naast elkander (in
_ dezelfde rij) gelegene nummers zijn mise